Zámořské objevy

 

   Otázka: Zámořské objevy

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Bára

 

 

 

 

Zámořské objevy

– přelom epoch – konec středověku, začátek novověku

 

příčiny:

• obchod – přerušení obchodních cest po souši (pád Cařihradu) => hledání nových obchodních cest

• hledání nových odbytišť, nových nalezišť drahých kovů (zlaté nebo stříbrné mince)

• touha po poznání, objevů, rozšiřování náboženství (humanismus)

• šíření křesťanství – velká vlna christianizace

 

předpoklady:

• technické zlepšení lodí

• posádka (Benátky, Janov)

• orientační technologie – astronomické tabulky, kompas s magnetickou střelkou, astroláb – přístroj k určování zem. šířky

teorie – Země je kulatá (Koperník, předtím heliocentrismus)

 

Jako první – Portugalci (využívali Benátské a Janovské posádky)

• do Indie na J kolem Afriky – Bartolomeo Diaz, 1488 obeplul Afriku, kde začali zakládat faktorie (opevněné obch.osady, první – Mosambik), obeplul mys Dobré naděje, pak směrem do Indie – Vasco de Gama

 

Portugalci x Španělé – první koloniální válka, P. se usadili v Brazílii

 

Španělsko

• 1492 – Kryštof Kolumbus (z Janova) – Santa Maria, Pinta, Nina; chtěl do Indie směrem na Z → dostal se do Karibiku, na Kubu, Haiti, domorodce nazval „Indios“; poté další výpravy – Panama, Kostarika, nepodařilo e mu naplnit královskou pokladnu – umřel v zapomnění

• Vasco de Balboa – až do Pacifiku

• Amerigo Vespuci – prostředí J Ameriky, po něm pojmenování

• Fernao Magalhaesobeplul svět → Země je kulatá!

 

• Vedení Hernandem Cortézem dobyli říši Aztéků, dále zisk Kalifornie – bohatství; do Evropy tabák, kakao, kukuřice, brambory

• do oblasti Peru → říše Inků – dobyvatel Pizarro, dovoz zlata a stříbra po tunách

 

Nizozemí

• Indonésie (koření), první plantáže, první velký přístav – Batálie

• S Amerika – Nový Amsterdam (od Indiánů koupili Manhattan, dnes NYC)

 

Anglie

• chyběly peníze, Alžběta I. využila služeb pirátů (přepadali španělské lodě) – Francis Drake (povýšen do šlechtického rodu)

• Walter Raleigh – na počest královny – Virginie

• z Anglie se vydali nespokojení puritáni, na lodi Mayflower do Ameriky, přes zimu většina zemřela, domorodci je naučili přežít, Thanksgiving day

• soukromá společnost – Východoindická – organizovala obchod se zámořím

• Austrálie využívána jako trestanecká kolonie

 

Francie

• do Kanady, po řece sv.Vavřince do vnitrozemí, dodnes v Kanadě dva úřední jazyky

• Indočína – Vietnam

 

důsledky:

• pozměnily mapu světa a představy o něm

• šíření křesťanství, počátek kolonialismu

• styky s domorodci, poznání odlišných civilizací, ale šíření nemocí, nové plodiny (brambory, kukuřice, rajčata, kakao, krocan :D) z Ameriky drahé kovy, z Indie koření, Čína – hedvábí a porcelán, Afrika – otroci

 

revoluce v Nizozemí

– kvůli sňatku v rukou Španělů – silně katoličtí

– S – kalvinismus, J – katolíci => první rozpor mezi nimi a králem

– panovník prosazoval absolutismus

formování tzv. stavovské opozice (zmírnění španělských požadavků), přídává se lid – stavovské povstání; Španělský král vyslal vévodu z Alby – popravy, teror => celonárodní revoluce, v čele princ Vilém Oranžský, nebyla armáda → boj formou partyzánství (=gézové), Nizozemci podpora od Alžběty I. → rozdělení N., J – smíření, ponechána habsburská nadvláda (později Belgie), S – Utrechtská unie – v čele Vilém Oranžský → monarchie

– Vilém zavražděn → republika

– 1648 – Vestfálský mír – mír v celé Evropě

důsledky – vznik republiky v čele s bohatými obchodníky, převažuje kalvinismus, příchod nových emigrantů, velké přístavy – Amsterdam, Rotterdam (1. úspěšná buržoasní revoluce v Evropě)

 

Český stát za Jagellonců

– poznamenáno dlouhým obdobím válek a nepokojů – nedostatek poddaných (šlechta začala podnikat), soupeření o pracovní sílu, konec 15. století – oživení hospodářství

– rybníkářství! – pání z Pernštejna (Pardubicko), Rožmberkové (Třeboň)

– pivovarnictví

– zápas měst se šlechtou – Vladislavské zřízení zemské (zpochybňovalo zastoupení měst na zemských sněmech)

– těžba stříbra – město Jáchymov, mincovna razila tolary

Vladislav II. Jagellonský – přesídlil natrvalo do uherského Budína, naše země navštěvoval jen občas

Ludvík Jagellonský – jeho syn, čelil tureckému nebezpečí, 1526 – zahynul v bitvě u Moháče


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: