Vnímání hudby – dějiny hudby k maturitě

 

   Otázka: Vnímání hudby

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): Tess

 

 

 

VNÍMÁNÍ HUDBY

– hudbu každý vnímá individuálně, na každého působí zcela jinak

– ani podle psychologů zatím nelze přesně specifikovat, jaký typ člověka vyhledává jakou hudbu

– ale můžeme říct, že hudbu vnímají jinak např. extroverti a introverti (ti vnímají hudbu jako zvukovou kulisu jako rušivý element)

– podařilo se ale klasifikovat různé typy posluchačů:

  1. posluchač, který při poslechu hudby rád asocijuje, zapojuje svou fantazii
  2. člověk, který hudbě rozumí, začne ji rozebírat, její formu nebo způsob provedení
  3. lidé, kterým hudba poskytuje emocionální zážitek

 

U hudby vnímáme:

– zda je konsonantní nebo disonantní

– tonální nebo atonální (tonika musí tvořit základ, k němuž mají ostatní tóny ve skladbě určitý vztah)

– rytmus – nezbytný, bez pravidelného rytmu jsou skladby prakticky nehratelné, hudba sice může stát na tom, že určité rytmické pravidelnosti porušuje (např. pravidelné střídání lehké a těžké doby), ale určitá pravidelnost musí ve skladbě vždy zůstat

– melodii

– barvu – závisí na instrumentaci

– náladu – tu vytváří: harmonie, tonalita, rytmus, melodie a barva

 

Hudba ovlivňuje funkce těla:

– uvolňuje svalové napětí

– působí změny tepové frekvence, krevního tlaku a dýchání

– ovlivňuje tělesnou teplotu

– dokáže ovlivňovat mozkové vlny – uklidnění, hluboká relaxace

– zvyšuje hladinu endorfinů a přirozených opiátů, tlumí bolest

 

Ovlivňuje psychiku člověka:

– působí náladotvorně

– dokáže ve spojení s dýcháním, relaxací nebo pohybem vyvolat léčivé změny vědomí

– pomáhá při léčbě deprese

 

Ovlivňuje sociální chování:

člověk naslouchající svému akustickému prostředí, naslouchající hudbě, je schopen lépe naslouchat ostatním lidem

– lidé pravidelné poslouchající především vážnou hudbu touží po harmonii se svým okolím a aktivně ji utvářejí

– děti, kterým jsou nabízeny hudební programy, mají mezi sebou méně konfliktů

– společné aktivní provozování hudby a s tím spojené silné hudební zážitky ovlivňují chování člověka ve skupině (v rodině, zaměstnání, mezi přáteli)


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: