Svět na přelomu 19. a 20. století – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Svět na přelomu 19. a 20. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tomáš

 

 

 

 

Svět v 19/20 století (od 80. let 19.století do 1918)

Základní charakteristika- 2. Průmyslová revoluce – technickovědecká revoluce. Rychle se rozvíjela automobilová, letecká doprava. Rozvíjela se komunikační technologie, rychle se rozvíjel chemický průmysl, v oblasti ekonomiky probíhala centralizace výroby a také kapitálu. Vznikají podniky s monopolním postavením, přestává fungovat kapitalismus volné soutěže- trh není regulátor č.1.

 

Nový prvek – vývoz kapitálu– investice v zahraničí. Svět se začíná rozdělovat na mateřské země a kolonie. Mateřské země si vytváří koloniální panství.  Změnilo se pořadí jednotlivých států. Do popředí se začíná dostávat USA a Japonsko- Východoasijský stát.

 

Ve světě vznikají tzv. státní ohniska napětí. Mezi nedůležitější patří Afrika, Perský záliv, Dálný východ. Jedno ohnisko bylo i v Evropě- Balkán.

 

Stálá vojensko-politické seskupení – trojspolek- trojdohoda- opozice proti trojspolky.

 

Dochází k demokracii a liberalizace – rozšíření volebního práva. Změny ve společnosti a v ekonomice se promítly o kultury.

 

Kolonie Británie v Africe a Americe – Kanada, ostrovy v Antilách, Guyano ( Guyano britský), Bahamy, Část Somálska, Etiopie, Egypt, Súdán, Zambie, Keňa (Britský východní Afrika), Sečuánsko, Gambie, Jihovýchodní republika ( Jihovýchodní unie), Ghana( Zlatonosné pobřeží).

 

Kolonie Británie v ostatních kontinentech – Nový Zéland, Austrálie, Šalamounovy ostrovy, Fidži, část nové Guiney, Malajsie( Malajské táty + Sava), Singapur, Bangladéš( Ason), Myanmar( Barma), Kašmír, Pákistán, Sri Lanka (Cejlon), Jenem, Omán, Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Dháka

 

Kolonie Francouzské – Vietnam, Kambodža, Maroko + Alžírsko + Tunisko (Francouzská Severní Afrika), Niger + Mali+ Senegal + Mauretánie( Francouzská Západní Afrika), Čad+ Středoafrická republika( Francouzská rovníková Afrika), Madagaskar, Francouzská a Britská Quand,

 

Kolonie Italie -Líbie, Italské Somálsko, Eritrea

Kolonie Německa – Togo, Kamerun, Tasmánie, Nambie (Německá Jihozápadní Afrika), Východ nové Guiney, Federativní stát Britského souostroví

Španělsko -Kanárské ostrovy, Maroko

Portugalsko -Angola, Portugalská Guinea, západní Afrika, Mosambik

Nizozemí – Nová Guinea, Indie Nizozemská- teď Nizozemí, V Americe měli Guineu

Belgie – Kongo (Zair)

Kolonie USA a Japonska– USA- Aljaška, Kuba- byla jen pod vlivem USA, Portoriko, Havajské ostrovy, Filipíny,

Japonská kolonie – Korea, Taiwan, Kuriri,

Britská kolonie – území s vlastním postavením, jednalo se o území, kde převažovalo bílé obyvatelstvo. Získali postavení Domínia- mezi ně patřila Kanada, JAR, Austrálie, Nový Zéland.

Konflikty mezi Velmocemi a vytvoření stálých vojensko-politických bloků- Ohnisko napětí- Afrika, Perský záliv, Dálný východ.

 

Trojspolek měl zájem o proniknutí do Afriky, Perského zálivu, Dálného východu. Proti spolku v roce 1907 vznikla trojdohoda( Franciem Británie, Rusko). Velmoci mezi sebou soupeřili v roce 1907 soupeřila VB s Francií, VB s Ruskem. VB si pak spočítala, že nebezpečný je Německo, tak se dohodli na spolupráci proti Německu.

 

1883 Britové ovládli Egypt. Egypt patřil Turecku, měl relativní samostatnost a jejich vládce dal souhlas ke spojení díky Suezskému průplavu. Získali zde Britové významné ekonomické postavení- využili tohoto postavení a ovládli Egypt i politicky.

 

Britové se dále snažili proniknout do Súdánu (trvalo jim to více jak 15 let), došlo proti nim k povstání. Povstání vedl vůdce Mahdí. Při boji proti povstání Britové Súdán postupně obsazovali. Střetli se, ale s Francií. Na konci 19 stoleté  1898 došlo málem k konfliktu v místě FAŠODA. Francie dala přednost mírovému jednání a Fašodu vyklidila. Takže Britům dali Súdán.

 

Britové a Francie v roce 1904 uzavřeli dohodu. Dohodli se o vymezení sféry vlivu- smlouva se nazývá Srdeční dohoda.

Británie se dohodla uzavřít dohodu s Francií poté c Německo v Jižní Africe konkurovalo VB: V jižní Africe od 17 století kolonizovali oblasti Búrové (Holanďané), od 19 století sem začala pronikat VB.  Po zjištění, že v Africe je zlato VB Búry vystrnadila. Došlo k Burské válce. V burské válce se ukázaly jako komplikace Němci- dělali Britům problémy se zásobováním- proto uzavřela VB spojenectví s Francií.

 

V oblasti perského zálivu (Persie, dnešní Írán a Afganistán)- zde soupeřili Britové a Rusko– diplomaticky. Došlo mezi nimi k diplomatické Válce- rozdělili si mezi sebou Afganistán.  Podobná situace byla v Persii- Persii nabídli např. stavbu železnice a vojsko.

Smažili se sem proniknout od začátku 20 století. Pak nastal konflikt v Japonsku. Tak Rusko nabídlo VB, že si rozdělí sféry vlivu v Persii- souhlasili- podepsali s Rusy hodu- uzavření trojspolku.

VB byla ochotna s Rusy jednat, protože se do oblasti Turecka začali cpát Němci- mířili k Perskému zálivu. Němci začali stavět železnici od Istanbulu do Bagdádu, přes Damašek. Tím začali ovládat Turecko. VB se  tomu snažila zabránit- vyprovokovali vznik státu Kuvajt, který se stal kolonií VB -> ovládli Kuvajt a tím zabránili pronikání Německa.

 

Francouzsko- Ruské spojenectví ve Trojspolku.

Francie- západní, Rusko- východní – mezi nimi bylo jen Německo.

1894 – došlo k prvnímu uzavření smlouvy mezi Ruskem a Francií

Dálný východ – ohnisko napětí- Čína-o ní bojovalo více velmocí – i Japonsko. Ostatní státy se sem snažili dostat ekonomicky – pronajímaní ostrovů.

V Severní Číně střed – Japonsko (v 90. Letech se snažili získat Loren a Severní čínu) – Japonsko x Rusku

Rusové si pronajali přístav Port Artur. Stavěli zde železnici – transsibiřská magistrála. Železnice se nelíbila Japoncům a tak vznikla Rusko-Japonská Válka. Japonci napadli Port Arthur

Rusko Japonská Válka – spor o čínské Mandžusko a o Koreu. Válka skončila porážkou Ruska.

Došlo k nespokojenosti ruské společnosti carským režimem – rozšíření revolučních nepokojů do dalších oblastí. Pod tlakem musel car Mikuláš II provést aspoň částečně demokratické reformy.  Svolal státní duma- parlament a zřídil vládní kabinet – členové byli, ale odpovědni panovníkovi.

 

1840- 1860 opiové války – VB x Číně. VB začíná mít vliv Číně. Prosadila správu Hon- Kongu.

1899- 1902Burská válka – VB X Búrům( Holanďané), Vyhrála VB. Založili Jiho-Africkou kolonii.

1898- Americko- Španělská válka. Vyhráli spojené státy. Mírová konference v Paříži Kuba získala nezávislost, ale měli nad ní nadvládu.

1877- Rusko- Turecká válka– Rusko válku vyhrálo.

1904-1905- Rusko Japonská válka. Japonci zvítězili, uhájili dnešní Mongolsko.

1894- Čína proti Japonsku – vyhráli Japonci. Obsadili- Korejský poloostrov, Mandžusko. Ale v mírovém jednání o území přišli – získali pouze Koreu- zbytek vrátili.

V Rusku začínají také vznikat politické strany v roce 1912 nastupují Bolševici- vedené Leninem.

 

Balkán- před 1 . sv. válkou. Zájem o Balkán mělo Rakousko, taky o vliv usilovalo Rusko, Srbsko.

1908 – vzniklo napětí na Balkáně- vznik nového státu Bulharsko. Potom ještě Rakousko-Uhersko připojilo Bosnu a Hercegovinu. Zde žijí národy Chorvatů a Srbů. Srbsko mělo od té doby špatné postavení k Rakousku-Uhersku.  Před 1. Sv. válkou zde přoběhly válečné konflikty.

1.balkánská válka – 1912. Balkánské sáty- Bulharsko, Srbsko, Černá Hora, Řecko se dohodi nauzavření koalice proti Turkům. Cílem války bylo ukončit jakýkoliv  vliv Turecka na Balkáně. Po skončení války Turecko mělo jen část kolem Istanbulu – Turecko poraženo.

2. balkánská válka – Bulharsko proti Srbsku, Černé Hoře a Řecku. Bulhaři chtěli větší část úzmí- nespokojeni s územím, které mu bylo přiděleno. Nakonec o všechno přišlo.

Za 1. Sv. války – Bulharsko a Turecko se přidali na stranu Rakouska. Srbsko, Řecko, Černá hora byla na 2. Straně.


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: