Revoluce v roce 1848 (Jaro národů) – otázka z dějepisu

 

   Otázka: Revoluce v roce 1848

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tristine

 

 

 

REVOLUCE 1848 = „Jaro národů“ = vrchol národně osvobozeneckého hnutí v Evropě směřující k občanské společnosti

 

ITÁLIE

 • Feudální partikularismus; S ovládán Rakouskem, Sardinské království – v čele král Karel Albrecht – myšlenka sjednocení
 • 1848 vylodění na Sicílii – revoluce – org. Anarchistickým spolkem – v čele Giuseppe Mazzini (politik), Garibaldi (vůdce) àitalský národní hrdina
  – vyvolal povstání, svržena bourbonská dynastie
  – KA+povstalci měli sjednotit Itálii àKA panovníkem v konstituční monarchii
 • 7/48 u Custozzy – prohra Italů
 • Konec 48 – vyhnán papež Pius X., 2/49 Řím republikou, zabavena půda x jen na rok àobsazení Francouzi a Rakušany
 • 3/49 u Navarry – prohra Italů s Rakušany (maršál Radecký)

-> konec myšlenky na sjednocení

 

NĚMECKO

 • Feudální partikularismus (80 států), centrum Frankfurt n. Mohanem
 • 3/48 Svolán Vorparlament – sněm zástupců všech států (pozván i Palacký x odmítl)–
  • Radikálové (republika, ozbrojené povstání) x liberálové (konstituční monarchie)
 • 5/48 volby do Všeněmeckého parlamentu – 2 myšlenky sjednocení Německa:
  • Velkoněmecká – spojení všech Němců v Evropě do jednoho státu
  • Maloněmecká – spojení německých zemí
 • 3/ 49 vydána ústava, vítězství maloněmecké koncepce à Fridrich Vilém IV. odmítl titul císařeàodmítnutí ústavy něm. Knížatyàpovstání republikánůàpotlačeno FV
 • Prusku oktrojovaná ústava (vnucená; vůle panovníka)

 

FRANCIE

 • 1814 – 24 Ludvík XVIII. –  chtěl zavést absolutismus
 • 1824 – 30 Karel X. – redukoval občanská práva, cenzura -> 1830 červencová revoluce, svržen K X. àLudvík Filip Orleánský (1830-48) „červencová monarchie“
  • rozkvět x vysoký majetkový cenzus

-> 1848 Banket – kritika LF àv únoru banket zakázalà „únorová revoluce“ àzákaz svobody shromažďováníànepokojeà 25.2. 1848 vyhlášena republika, nová vláda (liberálové, demokraté, socialisté) – prezident Ludvík Bonaparte (synovec Napoleona) x vláda odmítá řešit sociální otázky àčervnové povstání x potlačeno + stanné právo

 • Nová ústava – oddělení složek mocí, prezident 4 leté volební období à 12/48 LB prezident s neomezenou mocí
 • -> 1852 vyhlásil referendum – 97% Fr. pro monarchiiàLB se prohlásil Napoleonem III. (do 1870) à druhé císařství
 • Režim = bonapartismus (okázalý život dvora, politika slibů a manévrování, expanzivní politika)


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: