Revoluce 1848-1849 “Jaro národů” – otázka z dějepisu

 

   Otázka: Revoluce 1848-1849 “Jaro národů”

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): adel.b

 

 

 

REVOLUCE 1848 – 1849   “Jaro národů”

 • počátek Evropské občanské společnosti
 • zrod novodobých národů
 • nástup střeních, liberálních vrstev
 • pozvolný ústup šlechty a církve
 • vzájemné ovlivňování a působení
  • revoluční vlna 50 revolucí
  • prakticky celá Evropa (kromě A, R, Švédsko)
 • Příčiny
 • probouzení národa aobčanské vědomí (národní nacionalismus)
 • dotvoření střední vrstvy, která se hlásí o moc
 • absolutismus = brzda pokroku
 • neúroda a nákaza brambor

 

1) Itálie

 • rozdrobená země (sjednocene v roce 1871)
 • první nepokoje v lednu 1848 na Sicílii (Palermo) a Neapolsku proti Bourbonům
 • odpor i na severu proti Hansburkům
  • –> RISORGIMENTO = hnutíú bije za sjednocení It. na základě jazyka
 • podpora ze Sardinského království
  • král Albert a ministr CamilloCavour (Savojská dynastie)
 • ◉ červenec 1848 – porážka sardinského vojska u Custozzy rakošany v čele s maršálem Radeckým
 • vyhlašování republik –> Řím, Benátky
 • ◉ březen 1848 – opětná porážka Sardinie u Novarry
  • –> konec revoluce
 • risorgimento => neúspěšné

 

2) Francie

 • jednotná
 • nespokojenost s vládou Ludvíka Filipa
 • Bakety = soukromé slavnosti –> zástěrka pro opoziční hnutí
 • ◉ únor 1848 – zákaz banketu v Paříži –> hněv, vzpoura, hnutí
  • revoluce a útěk Ludvíka Filipa
 • místo monarchie vyhlášena republika
 • nová vláda chce radikálně řešit sociální otázku a demokratické svobody –> rušení cenzury, všeobecné volební právo, sociální výhody, Národní dílny – dočasné řešení sociální krize
 • odpor monarchistů i liberálů (levicové vládě)
 • prohra radikálů ve volbách a rušení Národních dílen (= dočasné řešení,velké státní výdaje, dotované státem –> dluh)
 • ◉ červen 1848 – povstání v Paříži nejchudších vrstev
  • –> dělníci, řemeslníci –> sociální požadavky
  • –> potlačeno – velké represe
  • omezeni počtem
 • prezidentské volby v prosinci vyhrává Ludvík Bonaparte (synovec N.B.)
 • ◉1851 – nechal si potvrdit –> prezidentem 10 let s neomezenou pravomocí
  • ruší svobodu tisku a všeobecné hlasovací právo
  • zavádí autoritativní režim
 • ◉1852 – státní převrat –> Napoleon III.
  • –> na začátku vlády omezil svobody –> později, až se v zemi situace uklidní ji opět povolí
  • nastartoval ekonomický růst

 

3) Německo

 • rozdrobený stát –> touha po sjednocení
  • => PANGERMANISMUS
 • vliv událostí v Itálii a Francii
 • ◉ březen 1848 – povstání v Berlíně (Prusko)
  • král Fridrich Vilém IV. slibuje ústavu a demokratické svobody (–> úspěšné)
 • do Franfurktu svolán vše německý sjezd (pangermánský)
  • měl dát N ústavu
  • povolán i Palacký (nepřijel)
  • projednání dvou koncepcí o sjednocení N
  • 1) Velkoněmecká –> všechny německy mluvící oblasti (+ Rakousko i Čechy)
  • 2) Maloněmecká –> jen oblast N bez habsburské monarchie
 • parlament se schodl na Maloněmecké koncepci
  • vyhlášení svobod
  • všeobecné hlasovací právo
  • zrušení cenzury
 • ◉ 1849 – ústava a koruna císaře N nabídnuta Fridrichu Vilému IV. –> odmítl “korunu ulice” a rozehnal parlament
 • otevřena cesta ke sjednocení N, ale ne k demokracii

 

4) Rakousko a české země

 • radikalizace požadavků pod dojmem It a F
 • ◉3.1848 – sjezd českých politických představitelů ve Svatováclavských lázních v Praze
  • –> petice císaři Ferdinandovi
  • český politický program
   • –> F.A.Brauner
   • požadavky
    • zavedení zákonodárného sněmu
    • občanské svobody
    • konstituce
    • rovnoprávnost češtiny a němčiny
    • zrušení policejního režimu (Metternich)
    • zrušení roboty
   • ◉ 3.1848 – revoluce ve Vídni
    • císař příjmá petici
    • odvolání Metternicha
    • slib konstituce
   • ◉ březen 1848 – povstání v Uhrách za nezávislost občanských svobod
    • –> Lajos, Kossuth
   • ◉ duben 1848 – kabinetní listy = odpověď císaře na petici + vydání oktrojované ústavy (všechna moc stejně zůstává císaři – na oko, k ničemu)
   • ◉ květen – revoluce ve Vídni na protest proti oktrojované ústavě
    • útěk císaře
    • –> nová vláda a říšský sněm vypracovávají novou ústavu
    • císař spoléhá na armádu
     • Čechy – Alfréd Windischgrätz
     • Uhry – Josip Jelačič (chorvat)
     • Itálie – Václav Radecký

 

 • ◉ červen – Slovanský sjezd v Praze
  • protiváha Frankfurtu, obava z Německé a Maďarské rozpínavosti
  • –> slováci, chorvati, poláci, slovinci
  • znak slovanské jednoty
  • výbušná atmosféra
 • rozmíšky radikálů s rakouskými vojáky Windischgrätzovi posádky
 • ◉6.1848 – Slovanská mše na Václavském náměstí
  • další konflikty
  • výbuch ravoluce v Praze
   • –> Svatodušní bouře
  • von Windischgrätz nechává ostřelovat Prahu z děl (bombardace z Petřína)
   • –> boje na barikádách
  • ◉6. – konac povstání
   • 43 mrtvých povstalců, zatykání, věznění
  • –> rozporné názory mezi českými představiteli
   • Palacký = konzervativec –> odmítl
  • 3 revoluce ve Vídni –> říjen
   • proti vojákům, kteří šli potlačit revoluci v Uhrách (na pomoc Jelačičovi)
   • parlament odjíždí do Kroměříže
    • –> klid na práci na ústavě
    • kroměřížšký sněm
    • císař prchá do Oloumouce
   • armáda postupně začíná v říši ovládat situaci –> Windischgätz potlačil povstání ve Vídni
  • ◉ prosinec 1848 – abdikace Ferdinanda V.
   • –> nastupuje František Josef I. (1848-1916) –> 18ti letý
  • ◉ březen 1849 – vojensky rozehnal Kroměříšský sněm
   • vydání březnové oktrojované ústavy
    • 2 komory parlamentu
    • svobody
    • –> platila 3 roky
   • Májové spiknutí v Praze –> vyzrazeno
    • Bakunin, Frič
    • –> pokus o obnovu revoluce
   • Poslední ohniska revoluce v Uhrách
    • J. I. si pozval na pomoc ruská vojska cara Miuláše I.
    • –> porážka maďarů
    • ◉ srpen 1849 – bitva u Villágoše
     • negativní zkušenosti maďarů s rusy
     • tisíce maďarů zemřelo
    • ◉ 1851 – Silvestrovské patenty
     • zrušení březnové ústavy a parlamentu
     • zavedení neoabsolutismu
     • policejní režim
     • Bach –> bachovský neoabsolutismus
    • –> revoluce poražena, odstraněna robota a feudalismus, zavedene absolutní samo správa, absolutismus byl nalomen (+ zaveden)
    • ◉1852 – zavedena absolutní samospráva
     • –> * obce, města –> * starosti
      • Sokolovský okres => Loketský, Kraslický, Sokolovský


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: