Příčiny první světové války – otázka z dějepisu

 

   Otázka: Příčiny první světové války

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Anna Horvathova

 

 

 

Příčiny první světové války

 • Vinu měly všechny zainteresované státy (např. imperiální nároky Německa)
 • Na konci 19. století je už svět rozdělen, vrchol kolonialismu. Zápas o kolonie se stává jednou z hlavních příčin politického a později vojenského rozdělení Evropy na dva tábory.
 • Svět je evropocentrický
 • Jsme svědky počátků globalizace

 

Druhá průmyslová revoluce

 • Vědecko-technický rozvoj druhé poloviny 19. Století
 • Mění se priority, to s sebou nese vznik nových ekonomických seskupení
 • Vznik monopolů – ekonomická vláda jednoho centra nad většinou (syndikát – společná centrální kancelář, jednotlivé výrobny mají samostatnost, trast – monopol řídí jedna kancelář po stránce výrobní i obchodní, v rámci trastu jsou sdruženy podniky stejného nebo podobného charakteru, koncern – sdružuje podniky různého charakteru, volnější uskupení)
 • Jednotlivé evropské země se začínají ekonomicky předhánět
 • Vznik nadnárodních monopolů
 • Vznik finančního kapitálu – banky vám půjčí a zároveň se stávají vašimi partnery, aktivními účastníky průmyslového rozvoje
 • Vznik akciových společností

 

Velká Británie

 • Největší koloniální velmoc – Irsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Egypt, Súdán, Keňa, Singapur
 • Zdrojem bohatství Anglie byl obchod, Británie vlastnila nejsilnější loďstvo na světě
 • Burské války – Kapsko, usazují se zde potomci Holanďanů a Němců, ale Kapsko patří od Vídeňského kongresu Británii, v 70. letech se zde objevila ložiska zlata, Britský zájem o oblast vzrostl a začala válka, to způsobilo obrovské politické napětí v Evropě

 

Francie

 • Francouzům patří Alžír, Maroko, Senegal, Čad, francouzská Indočína (Vietnam, Laos, Kambodža)
 • Chtějí ovládnout severní Afriku od západu na východ, vyslali expedici, která měla postupně zabrat celý pás, Francouzi se však setkali s britskými oddíly – V Evropě bylo horko a oba státy se dostaly téměř do války. Nakonec Francie ustoupila.

 

Belgie

 • Belgické Kongo (dnes Zair a demokratická republika Kongo)

 

Holandsko

 • Patří jim holandská východní Indie (Indonésie)

 

Německo

 • Nově vzniklé (1870), vybudovalo silnou průmyslovou základnu, rozvíjí se neuvěřitelně rychle
 • Vlastnictví kolonií je otázkou prestiže, Německo zabralo Namibii, Kamerun a Ugandu (ekonomicky jim to není k ničemu, ale aspoň něco vlastní)

 

Itálie

 • Vznik 1871, koloniální outsider
 • Italové se pokouší o Habeš (zaostalý stát) a jsou poraženi – trapas a frustrace
 • 1911 Italové se zmocnili Libye, která formálně patřila pod Osmanskou říši

 

Rusko

 • Nepraktikuje klasickou koloniální politiku, rozpíná se, například získává Kavkaz, tlačí se do Mandžuska, Číny… snaží se dostat k Indickému oceánu (snem Ruska je získat Afganistán)
 • Cílem Francouzské zahraniční politiky je pokořit Německo a tomu podřídili i vztah s Anglií
 • 1904 Entente cordial – Francouzi a Britové podepisují dohodu o spolupráci
 • Zhoršení vztahů mezi Německem a Ruskem po odchodu Bismarcka
 • 1907 Anglie a Rusko podepisují smlouvu o spojenectví
 • Dohodové státy – Francie, Rusko, Anglie
 • Paralelně probíhají politické procesy v jiných evropských zemích
 • Roku 1876 Bulhaři a Srbové povstávají proti Turecké nadvládě a spoléhají na pravoslavné Rusko, to vyhlašuje Turecku válku, ale Dohoda donutila Rusko sepsat s Turky mír, armáda se zastavila, ke konfliktu nedošlo – sepsán San Stefanský mír
 • Berlínský kongres 1878 – konečné řešení balkánského konfliktu. Srbsko získává samostatnost, Bulharsko autonomii.
 • Do toho zasahuje Rakousko-Uhersko, těžiště rakouské politiky leží na Balkáně (například vlastní Dalmácii), Rakousko okupuje Bosnu a Hercegovinu, skončilo to tak, že Bosnu spravují Rakušané, ale formálně země patří pod Tureckou nadvládu
 • Roku 1879 Rakousko a Německo uzavírají spojeneckou smlouvu
 • 1881 Francie se zmocnila Tunisu, na který si dělala nárok Itálie. Ze „zahraničně-politického trucu“ se připojuje k Německu a Rakousku
 • Trojspolek – Německo, Rakousko, Itálie
 • 1911 Italská vláda se vyloďuje v Libyi, chce získat část území, které jí ještě nepatří, Libyi ale vlastní Turecko, propuká válka, Itálie vítězí
 • Balkán – Turecko stále vlastní Makedonii, Albánii, část Řecka. Balkánské státy využívají turecké slabosti a Srbsko, Černá Hora, Bulharsko a Řecko vyhlašují Turecku válku – 1. Balkánská válka, Turecko prohrává.
 • Bulhaři nejsou spokojeni s válečnými zisky a vyvolávají 2. Balkánskou válku, bojují proti svým bývalým spojencům a Turkům, ztrácí i své zisky z první války. Výsledkem válek je vznik Albánie v roce 1913
 • Bulharsko se přidává na stranu trojspolku
 • Evropa je jedna velká rozbuška, žádná země nemá čistý štít
 • Od roku 1870 se v Evropě neválčí, už dvě generace nemají představu, co válka obnáší, laxní politika, velká autonomie vojenských elit
 • Každá země má své mobilizační plány a své nepřátele

 

Německo

 • 1906, Von Schliffenův plán – Němci rychlým úderem vyřadí Francii a Rakousko-Uhersko zároveň zadržuje ruské armády, dokud německá armáda nesplní úkol a pak ve spojenectví s Rakouskem rozdrtí Rusko.
 • Hlavní úder proti Francii je veden přes Belgii do severní Franci, potom na západ a obklíčit Paříž
 • Von Schliffen zemřel, jeho nástupce provedl drobné změny – nejít na Paříž přes západ, ale pouze ji obklíčit z východu a tak jí odříznout od zbytku země.
 • Itálie si ve spojenecké smlouvě s Německem a Rakouskem vymínila, že nebude válčit s Francií, pokud Francie sama konflikt nevyvolá.
 • Anglie se také do konfliktu příliš nehrne, stále napůl žije ve své ostrovní izolaci

 

Atentát na Františka Ferdinanda

 • Červen 1914 Bosna a Hercegovina, Sarajevo – spáchán atentát na nástupce Rakousko-Uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este.
 • Atentát měla na svědomí organizace bosenských Srbů „Svoboda nebo smrt“, kterou podporovalo Srbsko. Členové byli vycvičeni ve své mateřské zemi generálem Dmitrijevičem Apisem.
 • František Ferdinand napaden při projížďce městem, do jeho auta byla vhozena bomba, která byla zase z auta vyhozena a vybuchla na ulici. Rakousko-Uherská znovu vyjela do ulic, František chtěl změnit trasu, ale neinformoval řidiče, jeli po té předem naplánované a druhý atentátník Františka zastřelil dvěma ranami.

 

Cesta k válce

 • Rakouská diplomacie obvinila z atentátu Srbsko, protože jim překáželo, nebylo to oprávněné. Rakušané Srbům zaslali ultimátum, které Srbsko prostě přijmout nemohlo (například Srbové měli dovolit rakouským úřadům vyšetřovat na území jejich země).
 • Srbsko začíná vyjednávat se svými ruskými spojenci
 • Červenec 1914, Rakousko vyhlašuje Srbsku válku. Předpokládali, že to nebude na dlouho.
 • Rusko začíná mobilizovat
 • Německo vyhlašuje válku Rusku, posléze Francii
 • Itálie se do války nezapojila
 • Anglie vyhlásila Německu válku a ti dali do chodu Von Schliffenův plán

 

S touto otázkou souvisí: Průběh a důsledky 1. světové války


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: