Přehled významných historických epoch české a světové historie

 

   Otázka: Přehled historických epoch české a světové historie

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): ivamik

 

Období Vrcholný středověk – Novověk ( 13. stol. – 1. polovina 20. stol.)

 

Použitá a doporučená literatura:

Petr Čornej, Dějepis pro SOŠ, str.52 – 200

Jan Tomaštík, Elektronické texty do dějepisu, str. 80 – 243

Marie Sochrová, Dějepis v kostce I a II

 

PŘEHLED A ROZCESTNÍK:

Vrcholný středověk

[Otevřít kapitolu]

–    Boj o investituru – zápas světské a církevní moci

–    Rozvoj zemědělství, měst, řemesel a obchodu

 • Český stát – poslední Přemyslovci

 

Pozdní středověk

[Otevřít kapitolu]

 • Lucemburkové se zaměřením na Karla IV.

–     Francie, Anglie –  stoletá válka

 • Husité – Václav IV., Zikmund Uherský
 • Jiří z Poděbrad, Jagellovci – Vladislav a Ludvík

 

Novověk

[Otevřít kapitolu]

 • Humanismus a renesance, objevné plavby
 • Vznik habsburské monarchie 1526 (Ferdinand I., Maxmilián II, Rudolf II.,Matyáš
 • Stavovské povstání – Ferdinand II., třicetiletá válka
 • Anglie – Tudorovci
 • Francie Alois, náboženské války, Bartolomějská noc
 • Habsburská monarchie za vlády Marie Terezie a Josefa II.
 • Boj amerických osad za nezávislost
 • Francouzská buržoazní revoluce
 • Napoleonské období,
 • Věk revolucí

 

První polovina 20. století

[Otevřít kapitolu]

–     evropské poměry a válečná ohniska před 1. světovou válkou

 • svět. válka, versailleský mírový systém, svět po I. světové válce
 • Vznik ČSR
 • Světová hospodářská krize 1929
 • Nástup nacismu a komunismu
 • světová válka – vytvoření protektorátu Čechy a Morava


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: