Pařížská mírová konference 1919 – 1920 – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Pařížská mírová konference 1919 – 1920

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jana Semerádová

 

 

 

Pařížská mírová konference 18. ledna 1919-1920

 • Projednání hranic, ústupků, náhrad, uspořádání světa a podepsání mírových dohod
 • Versaillský systém
 • 27 států v jednání Dohody (včetně ČS, bez sovětského Ruska)
 • Karel Kramář – šéf československé delegace
  • Moc tomu nerozuměl → pomáhal mu Beneš
  • Dokázali získat téměř všechno, co chtěli
   • Nezískali ale moře – doufali ve spojení s Jugoslávií a přístup k Středozemnímu moři
  • Rozhodovali mocnosti s všeobecnými zájmy – ostatní se účastnili jen jednání, která se jich týkala
   • Rada deseti – 5 klíčových mocností (a jejich šéfové delegace) + 5 minstrů zahraničních věcí
    • Nejvyšší – Rada pěti: Itálie, Francie, USA, Japonsko, Británie
    • Rada čtyř – bez Japonska
    • Ve skutečnosti rada pouze tříWilson, Clemenceau (fr. premiér), D. Loyd George (br. premiér)
   • pokus o spravedlivý mír

 

28. června 1919 mírová smlouva s Německem

 • Části Německa budou okupovány – 15 let okupování levého břehu Rýna
  • Pravý břeh Rýna – 50 km demilitarizovaná zóna
 • zakázání branné povinnosti, omezení válečného průmyslu, maximální počet mužů v armádě
 • nesmí budovat vojenské letectvo a používat ponorky, vzducholodě, tanky, těžké dělostřelectvo a plynové zbraně
 • územní ztráty – přichází o všechny své kolonie (Francie – Sasko, Lotrinsko)
  • Obnovení Polska s přístupem k moři německým koridorem
 • Označení Německa za viníka světové války

 

Mírové smlouvy se spojenci Německa

 • Vymezení hranic nově vzniklých států
 • 1919 smlouva s Rakouskem a Bulharskem
 • 1920 smlouva s Maďarskem ve Velkém Trianonu ve Versailles
  • hned potom začnou prskat, že chtějí revizi trianonské smlouvy
 • 1920 smlouva s Tureckem

 

Malá dohoda

 • uzavřena 1920-1921
 • Malé uskupení 3 států – ČSR, Rumunska a Jugoslávie
 • Cíl je dohlížet nad maďarským a habsburským revizionismem – aby se nedostali k moci
 • Spojení s Francií, která tyto malé státy podporovala → zviditelnění

 

Washingtonská mírová konference 1921-1922

 • Řešení otázek míru v Tichomoří a na Dálném východě – rozdělení sfér vlivu mezi USA, Velkou Británii, Francii a Japonsko
 • Zúčastnilo se jí 9 zemí
 • Versaillsko-washingtonský systém – celkové poválečné uspořádání světa
  • Útoky proti tomuto systému předznamenaly vznik druhé světové války

 

Společnost národů

 • Vznikla na versaillské mírové konfederaci
 • Usnadnění rozvoje spolupráce mezi státy a národy
 • 45 států
 • Centrum v Ženevě


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: