Národně osvobozenecká hnutí – Revoluce 1830 – dějepis

 

   Otázka: Národně osvobozenecká hnutí

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tristine

 

 

 

NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÁ HNUTÍ = REVOLUCE 1830

 

RUSKO

 • Po napoleonských válkách * liberalismu – šlechtici, inteligence, důstojníci chtěli obrodu R.
 • Anarchistické spolky: J – Ukrajina, S – Petrohrad – atentáty na cara
 • 1825 zemřel car Alexandr – nástupci Mikuláš (měl být car) a Konstantin
  • V prosinci = děkábr: Na slavnostní přísaze senátu akce anarchistů: chtěli dosadit K. a ten měl přijmout ústavu x neúspěšnéà kruté tresty = povstání děkabristů

 

BALKÁN

 • Pod nadvládou Osmanské říše à 1829 krize: „Nemocný muž na Bosporu“ à iniciativy států o osvobození:
  • Řecko se odtrhlo – 1829 volba 1.krále
  • Srbsko, Rumunsko – snahy o osvobození à udělení autonomie
 • Podpora Rusů („ochrana pravoslaví“) – chtěli ovládnout úžiny Bospor a Dardanely
 • Odmítnutí pomoci Evropou – Svatá aliance proti revolucím x pomoc dobrovolníků (lord George Gordon Byron: Childe Haroldova pouť)

 

FRANCIE

 • Červencová revoluce 1830Ludvík XVIII. Roku 1814 přijal ústavu x potlačování svobod
  a demokratických institucí à Karel X. : chtěl zavést absolutismus x povstání třetího stavu à abdikoval, uprchl do Anglie à * Konstituční (červencové) monarchie – politická moc v rukou buržoasie – ohlas v Evropě

 

POLSKO = Kongresovka (pod nadvládou Ruska)

 • 11/1830 pokus o převrat žáků důstojnické školy ve Varšavě – zprvu úspěšné àosvobození části Polska àformování armády v Rusku à1831 u Ostroleky – porážka Poláků àkonec polské autonomie, zrušena polská univerzita, dohled na školáchà lidé uprchli do Krakova – od 1815 svobodné město

 

NĚMECKO

 • Rozdrobeno na 35 států + 4 samostatná města
 • Myšlenka sjednocení – 1817 studentská slavnost ve Wartburgu (výročí tezí M. Luthera) à zesílen dohled na univerzitách
 • 1832 Hambažská slavnost – vznesen požadavek na sjednocení à zamítnut
 • 1834 * Německý celní spolek – ekonomické sdružení
 • Proti sjednocení: Metternich

 

ANGLIE

 • 1838 hnutí Chartistů – Charta lidu – všeobecné hlasovací právo, zrušení majetkového cenzu do parlamentu à zamítnuta parlamentemà1839 3 mil podpisů x opět zamítnutaà rozpad hnutí àodchod lidí Trade Unionů – budoucí odbory
 • Irsko – rovnoprávnost katolíků s protestanty
  • Pol. 19. st. vysoká neúroda bramboràhladomoràemigrace do USA à
   * organizace Mladé Irsko (nápad: G. Mazzini) – dn. IRA

 

ITÁLIE

 • /19.st. hnutí Karbonářů = Uhlíři (očista společnosti zespodu) – pod vlivem zednářů à později připojení k org. Mladá Itálie
  • Vyvolali povstání v Neapoli, vnutili panovníkovi ústavuà další požadavkyà rozehnáni armádou

 

LATINSKÁ AMERIKA

 • Poč. 19.st. Simon Bolívar vedl úspěšné osvobozenecké hnutí proti Španělům v Kolumbii, Venezuele a Brazílii
  • Chtěla zakročit Svatá aliance x 1823 Monreova doktrína – politika izolacionismu


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: