Ludvík XIV (král Slunce) – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Ludvík XIV

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Daniela

 

 

 

 

Ludvík XIV, řečený král Slunce se narodil 5. září 1638 v Saint-Germain-en-Laye. Byl francouzským králem z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1643–1715. Jeho otcem byl král Ludvík XIII a matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků. Ludvík XIV. panoval plných sedmdesát dva let, což je nejdéle ve francouzské historii.

Králem se stal již jako čtyřletý chlapec v roce 1643, po smrti svého otce (korunován byl ovšem až 7. června 1654). Otec Ludvík XIII. ustanovil ve své závěti, že manželka Anna Rakouská se má po jeho smrti starat o výchovu obou synů (tedy Ludvíka a jeho mladšího bratra Filipa Orleánského). Anna však manželovu závěť ignorovala a pár dní po jeho smrti požádala parlament i radu o to, aby se mohla stát regentkou s neomezenou mocí s prvním ministrem kardinálem Julesem Mazarinem, který byl ve vládě obratný a uzavřel za krále „pyrenejský mír“ v době válek o španělské dědictví. Mazarin umírá roku 1661.

Ludvík se ujímá moci po Mazarinově smrti a nastoluje absolutistickou vládu, kterou utvrdil svým výrokem „stát jsem já.“ V tomto zájmu zrušil i Edikt Nantský roku 1685, čímž sjednotil zemi i z náboženského hlediska.Vláda Ludvíka XIV je obdobím rozvoje, a to i díky podpoře vědců,umělců a literátů. Ludvík se také mimo jiné obklopoval svými rádci, kteří mu byli ku prospěchu. Ministr financí Colbert například svým merkantilismem zajistil dostatečné finance země. Myšlenka merkantilismu se opírá o potřebu zlata, jako nejcennějšího bohatství státu. Dále ministr vojenství Louvois vybudoval Francii moderní armádu té doby, opírající se o žoldnéře.

Francie prožívá zlatý věk. Šlechta koná časté zábavy, které jsou velice finančně nákladné, stejně jako honosné róby, které dosahují vrcholů zdobenosti. Důraz se klade také na vzdělání, Ludvík byl sám vzděláván a to zejména svým regentem. Kromě toho, že byl vzdělaným mužem, zajímal se také o hudbu a literaturu, jeho dvorním hudebním skladatelem byl Jean-Baptist Lully a velkým oblíbencem literát Molière, jehož synovi byl Ludvík XIV. dokonce za kmotra.

Jeho vláda měla i stinnou stránku a to časté válčení, se kterým souviselo finanční vytížení Francie,  která se dostává ke konci Ludvíkovi vlády do krize. Přesto za španělských válek Francie získala Španělsko s koloniemi, zatímco Habsburkové obdrželi španělské državy v Evropě. Tuto dohodu utvrzoval tzv Utrechtský mír (1713).

Jeho manželkou byla Španělka Marie Tereza, která pocházela z rodu Habsburků a byla tedy Ludvíkovou sestřenicí z matčiny strany. Se svou ženou Marií měl Ludvík XIV. celkem šest dětí.

Přesto, že byl ženatý, v jeho životě figurovalo mnoho žen. S jednou z nich s Louisou de La Vallière měl čtyři děti a s milenkou Athénais de Montespan, která měla i velký politický vliv, měl sedm dětí. Po smrti své ženy uzavřel Ludvík údajně ještě jedno manželství, s vychovatelkou svých děti, ale to bylo přísně utajené. Tato žena mu byla důvěrnicí v posledních letech jeho života, které byly naplněny depresemi a pokáním.

Své dřívější hříchy se snaží odčinit vkládáním vlastních peněz do válkami zbídačeného státu. Zemřel 1. září 1715 ve Versailles na následky gangrény. Pohřben byl 9. října 1715 v Saint-Denis.


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: