Impresionismus v hudbě – dějiny hudby

 

   Otázka: Impresionismus v hudbě

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): mkhole

 

 

 

Impresionismus v hudbě

 • jde o zachycení dojmu, kterým na umělce zapůsobil okolní svět během jediného okamžiku. Výraz „prchavý okamžik“, který základním impresionistickým pojmem platí i pro hudbu

 

 • Claude Debussy (1862 – 1918)
  • skladatel, otec a jeden z nejvýznamnějších představitelů hudebního impresionismu
  • své umělecké názory sdílel s malíři a básníky, kteří se ve svých dílech snažili zachytit neopakovatelné okamžiky, prchavé vjemy a dojmy, nálady či barevné odstíny.
  • od 90. let 19. století si Debussy vytvořil svůj vlastní styl, ovlivněný dobovým symbolismem Stéphana Mallarmé, a často označovaný jako impresionismus, jakkoli se Debussy sám tomuto označení bránil
  • psal hlavně kratší díla, klavírní, komorní i orchestrální hudbu a písně, často na básně Paula Verlaina
  • 1890 napsal Bergamskou suitu pro klavír, jejíž třetí věta, Au clair de lune na Verlainovu báseň, patří k nejznámějším
  • 1894 napsal jednu ze svých nejslavnějších skladeb, Preludium k Faunovu odpoledni, krátkou symfonickou báseň pro orchestr, inspirovanou Mallarméovou básní
  • 1893–1902 složil operu Pelleas a Melisanda, v níž mizí dominantní úloha sólisty, který je postaven na roveň sborovému zpěvu.
  • Z orchestrální tvorby jsou nejdůležitější jeho symfonické skicy Moře, cyklus Obrazy a skladba Oblaka z třídílného titulu nazvaného Nokturna
  • významná jsou též jeho drobná klavírní díla (Dvě arabesky), především cyklus 24 skladeb Preludia, obsahující mj. slavné tituly „Potopená katedrála“, „Dívka s vlasy jako len„, či „Mlhy„, dále klavírní cykly Obrazy, Rytiny, Pro klavír, Masky a další.
  • Nokturno – od 50s (1m)

 

 • Joseph-Maurice Ravel (1875 – 1937)
  • byl francouzský hudební skladatel švýcarsko-španělského původu a je znám jako impresionistický skladatel, ale zejména jeho pozdní díla nesou výrazné stopy nastupující moderny, expresionismu a neoklasicismu → střídá skladby impresionistické s neoklasicistními
  • impresionistická díla:
   • Vodotrysk, Smyčcový kvartet F-dur, cyklus tří písní pro soprán s orchestrem Šeherezáda,
   • předehra noci

 

•    Ottorino Respighi – začátky


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: