Hlavní vývojové etapy českého feudálního státu

 

   Otázka: Hlavní vývojové etapy českého feudálního státu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): riellka

 

 

 

 

A. Vyjmenujte hlavní vývojové etapy českého feudálního státu.

B. Z uvedených etap si jednu vyberte a podrobně ji charakterizujte.

–          feudum = půda ® stát vlastnil veškerou půdu, zemědělství a hospodářství

–          český feudální stát trval od 9. – 16. století, kdy došlo ke ztrátě samostatnosti a připojení do habsburského soustátí

–          kritériem periodizace tohoto období je vláda jednotlivých panovnických rodů:

  1. Přemyslovci (2. pol. 9. stol. – 1306) – Bořivoj, Přemysl Otakar (I., II.), Václav (II., III.)
  2. Lucemburkové (1310 – 1437)
  3. Jagellonci (1471 – 1526) – Vladislav II. Jagellonský, Ludvík Jagellonský
  4. Hasburkové (1526 – 1918) – Ferdinand I., Rudolf II., Marie Terezie, Josef II.

 

LUCEMBURKOVÉ (1310 – 1436)

–          ujímají se vlády po vymření Přemyslovců po meči (r. 1306)

 

Jan Lucemburský (1310 – 1346)

–          syn Jindřicha VII. Lucemburského, římského krále

–          podmínkou jeho korunovace byl sňatek s Eliškou Přemyslovnou

–          král cizinec či diplomat – nemluvil česky, údajně se nestaral o své země, přitom je ale rozšiřoval

–          považován za posledního rytíře – měl rád turnaje, aktivně se účastnil válek

–          vládla za něj šlechta, zabírala královský majetek

–          položil základní kámen katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha; Pražského hradu

–          poslal prvorozeného syna Václava na výchovu k francouzskému dvoru

–          r. 1344 – pražské biskupství se souhlasem papeže povýšeno na arcibiskupství

–          zabit v bitvě u Kresčaku v r. 1346 (byl slepý na obě oči) – bitva v rámci 100 leté války („Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“)

 

Karel IV. (1346 – 1378)

–          římský císař a český král, „otec vlasti“ (“ pater patrie“)

–          jméno Karel IV. přijal při biřmování po svém strýci, Karlovi IV. Sličném, francouzském králi

–          vzdělaný – mluvil plynně 5ti jazyky, napsal vlastní životopis

–          4 manželky (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svínická a Alžběta Pomořanská)

–          nechal zhotovit korunovační klenoty

–          podporoval katolickou církev ® bohatla

–          r. 1346 – stal se římským a českým králem (korunován r. 1947)

–          r. 1348 – založení Nového města pražského, Univerzity Karlovy

–          r. 1355 – korunován na císaře

–          r. 1356 Zlatá bula – schválil ji říšský sněm, stala se základním zákonem římské říše (až do r. 1806):

  • právo svobodné volby nového českého krále
  • potvrdila samostatnost českého království v rámci říše a nezávislost na císařské moci

–          rozvoj českých zemí:

  • Kamenný (Karlův) most v Praze (Petr Parléř) – postaven na zbytcích Juditina mostu)
  • Karlštejn – uložení korunovačních klenotů , kaple sv. Kříže – sbírka relikvií (nesměly tam ženy)
  • Katedrála sv. Víta (stavba začala r. 1344, dostavena r. 1929 v neogotickém slohu) Parléř, M. z Arrasu
  • podpora měst, zemědělství, nové odrůdy vína

 

Václav IV. (1378 – 1419)

–          syn Karla IV. a Anny Svídnické – KIV. ho bral na diplomatická jednání ® averze k  vládnutí

–          ve 3 letech byl korunován českým králem; v 15ti římským králem

–          r. 1409 vydal na popud Jana Husa Dekret kutnohorský – zaručoval na UK 3 hlasy Čechům  a ostatním národům jen 1

–          vládl během morové epidemie ® úbytek pracovních sil ® ekonomická krize

–          povstání a vzpoury proti církvi ® spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna ® r. 1400 zbaven hodnosti ř. krále

–          problémy s papežem (Václav umučil Johánka z Pomuk ® ten se stal díky legendě sv. Janem Nepomuckým)

–          doslechl se o 1. Pražské defenestraci ® záchvat mrtvice ® zemřel

 

Zikmund Lucemburský (1420 – 1437)

–          syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské, bratr Václava IV.

–          r. 1419 měl nastoupit na trůn, ale kvůli obviňování z Husova upálení byl v Čechách odmítán

–          přitom koncil varoval, že jestli Huse zabijí, vypukne nespokojenost husitů

–          spojil s papežem a prosadil si křížovou výpravu proti ‚kacířským‘ Čechám,  křižácké výpravy proti Praze
->  střet s husitským vojskem (J. Žižka) ® neuspěl, odmítnut jako český král na Čáslavském sněmu v r. 1421

–          k moci se dostal až po bitvě u Lipan (r. 1434) r. 1436, kdy byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která povolovala přijímání pod obojí

–          „poslední císař středověku“

–          snaha o odstranění papežského schizmatu (trojpapežství) – koncil v Kostnici

–          r. 1437 zemřel ® rod Lucemburků vymřel po meči

–          jediným potomkem dcera Alžběta , která porodila po smrti svého manžela Albrechta Habsburského syna Ladislava Pohrobka


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: