Historie (historická věda) – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Historická věda

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): BarboraKleckova

 

 

 

 

Historická věda – společenská vědní disciplína

Předmět zkoumání: dějiny člověka a jeho civilizace především na základě hmotných a písemných pramenů, vývoj společnosti z mnoha různých pohledů: politického, kulturního a ekonomického

 

Metody zkoumání:

1) heuristika – shromažďování pramenů a literatury

2) kritika pramenů – třídění, snížení počtu pramenů

3) interpretace – srovnání obsahů historických pramenů

4) syntéza – závěrečné shrnutí a utvoření celku

 

Pomocné vědy historické:

 • paleografie – zkoumá vývoj písma, číslic a dalších grafických znaků (ligatury: spojení dvou znaků v textu, a zkratky), dále zkoumá způsoby psaní, vývoj psacích látek (psací podklady, psací náčiní)
 • diplomatika – zabývá se úředními listinami a také z jakého sociálního a kulturního prostředí vzešly
 • sfragistika – zabývá se pečetěmi, jimiž byly opatřovány listiny, a také zkoumá a ověřuje datování dokumentů, zejména ze středověku, kdy byly těmi pečetěmi opatřovány
 • heraldika – zkoumá erby a také znaky měst, států i korporací
 • chronologie – zabývá se zkoumáním času a převáděním dat
 • numizmatika – zkoumá platební prostředky (mince, bankovky, směnkami, šeky, cennými papíry,..)
 • genealogie – zkoumá rodové vztahy
 • metrologie – nauka o mírách a váhách
 • epigrafika – nauka o nápisech

 

HISTORICKÝ PRAMEN je primární zdroj informací v historickém bádání, jako pramen lze označit vše, co bylo zachováno pro poznání a ověřování historických skutečností.

Dělení historických pramenů: PÍSEMNÉ – listiny, právní dokumenty, správní a hospodářské listiny, teologické a vědecké listiny, kroniky, literatura

HMOTNÉ – kosterní pozůstatky, lidské výtvory, kresby, kartografické materiály

ÚSTNÍ – ústní lidová slovesnost, mytologie

 

Metody určování stáří historických pramenů:

 • Radiokarbonová – poměr uhlíku C12 a uhlíku C14 – E. Rutherford
 • Dendrochronologie – určování pomocí letokruhů stromů


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: