Evropa v období napoleonských válek – otázka z dějepisu

 

   Otázka: Evropa v období napoleonských válek

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): BetuBauerova

 

 

 

 

Vzrůstající úloha armády

=) vláda direktoria závislá na armádě, volání po vládě silné ruky, – direktorium si jako ochránce republiky a Konventu povolává generála Napoleona Bonaparta

Hl. cíl politiky ( vnitřní)- válka proti royalistům i proti jakobínským skupinám, vzkřísit vlastenectví, oživit obchod a průmysl

1796: ve volbách velký úspěch příznivců jakobínů – politické a hospodářské nejistoty

Březen 1796: Bonaparte vrchní velitel francouzské armády

 

Napoleon Bonaparte

(1769 – 1821) *  Ajaccio, Korsika + Ostrov Sv.Helena

9.11.1799 – konzulem 2.srpna – doživotní konzul (1802)

1769 – studium královské vojenské akademie – 1.vojenské zkušenosti – boj za samostatnost Korsiky

1793 – bitva u Tulonu – porážka Anglie (dělostřelectvo) – generál

1796 – velení  francouzské armády X Rakouska ( S Itálie) – úspěšná tažení

1798 – neúspěch v Africe – porážka u mysu Aburiku

9.11.1799 – státní převrat – rozpuštění direktoria – KONZULÁT

 

Občanský zákoník  – 1804

=) náboženská tolerance, rovnost občanů před zákonem, právo na práci, muž= hlavní slovo v rodině,

=) zájmy zaměstnavatele nad zájmy zaměstnance, zákaz shromažďování, systém tajné policie– vzor pro další státy

 

Napoleon – „Banka Francie“ – moderní škol.soustava, stavba průplavů, obchodní cesty, neobnovil staré šlechtické tituly, privilegia =) nové za pomoc na válečném poli,

=) bohatí mají co chtějí, chudí co potřebují

 

Konkordát – smlouva s papežem

=) podpora církve, papež se zřekl všech nároků na vrácení majetku

1804 – korunovace na císaře – katedrála Notre Dame

 

Zahraniční politika

=) dobyvačné války

Cíl: hegemonie v Evropě – omezení moci Anglie

1803 – neúspěšné vylodění v Anglii

1805 – bitva u mysu Trafalgar – porážka generálem nelsonem ( Londýn – Trafalgar.náměstí – saocha Nelsona)  =) pozornost věnována stř.Evropě

1805 – prosinec  bitva „ Tří císařů“ u Slavkova ( u Brna ) – František II. – císař HM, Napoleon, Alexander I. – ruský car ) =) vítězství Napoleona

1806 – zrušil Sv.ř.ř =) RÝNSKÝ SPOLEK – x nevstoupili  Prusko, Rakousko – František už je rakouský císař =) Napoleon pán střední Evropy

1806 – porážka pruského vojska v bitvě u Jeny – obsazení Berlína – obnovení Polska

=) blokáda VB – všem nařídil, aby s VB přestali obchodovat – po porážce Ruska v r. 1807 bitva u Královce=) Rusko se podílelo na kontinentální blokádě

 

Nový architektonický styl – oblouky, sloupy, chrámy – EMPÍROVÝ

Portugalsko obchod v VB X Napoleon svrhl portugalského krále X Španělsko nahrazení krále Josef

ŠP.- malé partizánské oddíly – Gerily =) porážka Francouzů –  Napoleonovi se nepodařilo Španělsko dobýt

1806 –kontinentální blokáda – ( systém)

Rusko porušení blokády – tažení na Rus

Červenec  1812 – tažení na Rus, velká armáda 600 tisíc mužů v čele Napoleon X ruská armáda generál KUTUZOV

Září 1812 –  bitva u Borodina (krveprolití) – vstup do Moskvy ( vypálení, liduprázdná) =) tažení zpět ( po stejné cestě) – útoky kozáků =) krveprolití  ř. Berezina =) totální fiasko  – návrat vojáků ( 50.-60.tisíc

Říjen 1813 – bitva národů u Lipska ( prus.,rakous.,a švéds.,) X FR =) porážka Napoleona – zatčení – ostrov Elba ( ponechání císařského titulu)

=) spojenecké vojska obsazení Paříže – na trůn Bourboni ( Ludvík XVIII. – bratr XVI.)

 

=) ústavní charta – ponechán v platnost Občanský zákoník –

Omezení volebního práva pouze pro nejbohatší =) návrat emigrantů=) nespokojenost lidu

 

Únor 1815 – návrat Napoleona =) „100 denní císařství“ =) nutné vítězství v bitvě

18.6.1815 – bitva u Waterloo ( Belgie) – totální fiasko – porážka prusko-anglickou armádou ( gen.Welington, gen.Blucher) =) Napoleon – ostrov sv.Heleny (ostrov u Afriky) – Atlantský oceán – východoindická společnost – cesty do Indie

 

Vídeňský kongres

( 1814 – 1815)

 

Po bitvě u Lipska – přerušení v době „ 100 denního císařství“ – znovu po bitvě u Waterloo

=) 700 diplomatů – Anglie – lord Castelreagh, Prusko – Fridrich Vilém III., Rusko – Alexander I., Rakousko- kancléř Metternich ( předseda VK)

 

4 politické principy –

1)      Návrat bývalých vládnoucích dynastií k moci

Bourboni – Španělsko,Francie , Neapolské království

 

2)      Otázka Francie

Hranice z r. 1792 =) válečná reparace – omezená moc Francie

 

3)      Otázka rovnováhy sil v Evropě

 

4)      Územní vyrovnání

Změny na mapě – * část území

Rusko získalo Polsko a Finsko

HM získalo severní Itálii, muselo se vzdát části Nizozemí, které připadlo Nizozemskému království

Prusko získalo Sasko a Švédsko

Švédsko Norsko X bylo odebráno Dánsku

VB část Nizome.kolonií, Maltu + ostrovy

=) obnovení předrevolučních, přednapoleonských poměrů

 

1806 – zanikla Sv.ř.ř =) německý spolek – sdružoval 35 monarchií + 4 svobodná města

Včele spolkový sněm – převaha HM X hospodářská síla Pruska =) prusko-rakouské soupeření

=) vyústění v konflikty

 

Systém svaté aliance – vítězné státy – vzájemná pomoc – společná politika – usilování o udržení politického a sociálního pořádku – VB, Rakousko, Prusko, Rusko

Čtyřspolek vítězů – Prusko, Rusko, Rakousko, VB =) pozdější výstup VB a vstup Francie


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: