Československo v meziválečném období – dějepis

 

   Otázka: Československo v meziválečném období

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jana Semerádová

 

 

 

Československo

 • října 1918 – zákon o zřízení samostatného československého státu
  • Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár, Rašín
 • republika začíná fungovat od 14. listopadu 1918 – zasedání Národního shromáždění (= parlament)
  • potvrdí vládní program, vznikne první revoluční vláda (všenárodní koalice), potvrzení Masaryka jako prezidenta

 

Spory

 • březen 1919 – začátek Maďarské republiky rad – komunistická diktatura proletariátu
  • intervence Malé dohody → Maďarsko přechází do protiútoku a obsazuje Slovensko
 • červen 1919 – vyhlášení Slovenské republiky rad
  • zbytky odporu proti Československé republice
  • Revoluční výkonný výbor a Revoluční vládní rada – v čele s Antonínem Janouškem
  • Červenec – osvobození českými vojsky
 • Těšínsko – spor s Polskem
  • Rozdělení na průmyslovou a historickou část města
 • Oblasti s Němci – Němci se chtějí oddělit
  • Vyhlášení 4 provincií: Liberec, Šumava, jižní Morava, severní Morava (Jeseníky)
   • Prohlásili se za Rakouské provincie – blbost → ani s Rakouskem nesousedí
   • Stěžují si na Československo – nemožnost sebeurčení → různá povstání
   • Podpora Dohody → žádná odtrhávání území
  • ČRS se zavázala respektovat menšiny → ty se nakonec uklidní a přejdou do aktivistického postoje (souhlasíme s ČSR a budeme jí respektovat) – dostali zastoupení ve vládě i v parlamentu

 

Vnitropolitické uspořádíní Československa

 • PĚTKA – neformální uskupení
  • Rudolf Bechyně – sociální demokracie
  • Alois Rašín – národní demokracie
  • Jan Šrámek – lidovci
  • Antonín Švehla – agrárníci
  • Jiří Stříbrný – národní socialisté

 

Politické strany

 • Československá strana sociálně demokratická
  • Soukup, Tusar, Bechyně
  • Většina dělnictva
 • Československá strana národně socialistická
  • Klofáč, Beneš
  • Živnostníci, řemeslníci, část dělnictva, inteligence
 • Agrárníci
  • Švehla, Hodža, Beran, Udržal, Malypetr
  • Většina venkovského obyvatelstva
 • Československá národní demokracie
  • Kramář, Rašín
  • Podnikatelé, vysoké úřednictvo
 • Československá strana lidová
  • Šrámek
  • Nábožensky smýšlející občané, městské střední vrstvy, venkov

 

všenárodní koalice 1918 –1919

 • Předseda – Karel Kramář (Národní demokracie)
  • Agrárníci, česká strana sociální demokracie, česká strana socialistická, národní demokracie, česká strana lidová
 • Vznik Revolučního národního shromáždění
  • Ústavodárné shromáždění → po vydání ústavy bylo rozpuštěno
  • Revoluční → nevzešlo z voleb
 • 1919 obecní volby → rozpuštění všenárodní koalice

 

rudozelená koalice 1919 – 1920

 • výsledkem prvních voleb do Poslanecké sněmovny
 • Předseda – Vlastimil Tusar (Sociální demokracie)
  • Agrárníci, česká strana sociální demokracie, česká strana socialistická
 • Všeobecné volební právo
 • Sociální reformy
  • Osmihodinová pracovní doba
  • Státní podpora v nezaměstnanosti
  • Ochrana práce žen a dětí
 • 1919 – Měnová reforma
  • odluka od původní Rakousko-Uherské měny
  • zastavení inflace
 • 1919 – pozemková reforma
  • cíl: zmenšit obrovské rozdíly mezi velkostatkáři a obyčejnými rolníky
  • ustanoveno maximálně 150 ha zemědělské půdy a 250 ha veškeré půdy → nadbytek zabrán (vypláceny náhrady)
  • přerozdělení zhruba poloviny půdy
 • únor 1920 přijetí ústavy

 

Parlamentní volby – duben 1920

 1. čs. sociální demokracie – 25,7%
 2. německá sociální demokracie – 11,1%
 3. agrárníci – 9,7%

 

Národní shromáždění

 • nejvyšší zákonodárný orgán ČSR
 • poslanecká sněmovna – 300 členů – volená na 6 let
 • senát – 150 členů – volený na 8 let
 • volby senátorů až od 26 let, poslance do sněmovny od 21 let

 

 • neexistovala žádná klauzule pro obdržení mandátu → větší pestrost → širší vládní koalice než dnes
 • vysoká volební účast – volby byly povinné
 • neexistovali „přeběhlíci“ – mandát byl vázán na stranu – podepsány rezignační dopisy

 

 • radikalizace → vnitřní demonstrace ve straně
  • většina je s radikální kominternou (Šmeral) nebo se socialistickou internacionálou
  • v úzkém vedení spíše umírněnější
  • komunisté se ze strany odtrhly – rozpad strany
 • obavy, že Šmeral převezme vládu → v září Tusarova vláda podává demisi
 • 1921 vznik Komunistické strany Československa

 

první úřednická vláda Jana Černého a poloúřednická vláda E. Beneše 1920-1922

 • v důsledku rozštěpení vládnoucích sociálních demokratů na 2 strany

 

Všenárodní koalice 1922-1926

 • od 1925 doplněna o stranu živnostensko-křesťanskou
 • 1925 čsl.-francouzská spojenecká smlouva = základ čsl. obranného systému

 

Leden 1923

 • Atentát na ministra financí Aloise Rašína – kvůli jeho reformám
 • Anarchista J. Šoupal
 • Rašín umírá

 

Volby 1925

 1. agrárníci – 13,7%
 2. komunisté – 13,1%
 3. lidovci – 9,7%
 4. sociální demokracie – 8,9%

 

Druhá úřednická vláda Jana Černého 1926

Panská kolice 1926-1929

 • předseda – Antonín Švehla
  • agrárníci, lidovci, strana živnostensko-středostavovská, slovenská ĺudová strana, německá křesťansko-socialistická strana, německý svaz zemědělců
 • pokus o koalici bez levicových stran
 • přidává se Německo a Slováci

 

Volby 1929

 1. agrárníci – 15%
 2. sociální demokracie – 13%
 3. socialistická strana – 10,4% – pokles hlesů souvisel s bolševizací

 

Široká koalice 1929-1938

 • národní demokracie, Čs. strana lidová, strana národně socialistická, sociálně demokratická strana, živnostensko-středostavovská, Národní sjednocení, Německá křesťansko-sociální strana lidová, Německá sociálně-demokratická strana, Německý svaz zemědělců, agrárníci
 • celý republikánský proud
 • 1929–1932 – František Udržal; 1932–1935 – Jan Malypetr; 1935–1938 – Milan Hodža

 

1929 proces bolševizace komunistické strany

 • Proces připodobnění k Rusku a přimykání k Moskvě
 • Gottwald, Slánský
 • Ne všem se to líbí → vystoupí proti politice bolševizace → vyloučení
 • po volbách koalice rozšířena o české a německé socialistické strany

 

Hospodářská krize

 • nejdříve problémy s odbytem spotřebního průmyslu – keramika, sklo, bižuterie
 • zvlášť v zaostalé Podkarpatské Rusi a na Slovensku
 • 1931 prudký zlom – úvěrová a měnová krize → rozvrácení mezinárodního obchodu
 • mezinárodní obchod klesá na 1/3
 • snížení průmyslové produkce o 40%
 • centralizace a koncentrace kapitálu – „velká trojka“
 • měnová krize – devalvace národní měny
 • nezaměstnanost – vrchol 1932/33 – 920 000 obyvatel
  • zkrácení pracovní doby → menší mzdy
 • jaro 1932 mostecká stávka – na protest proti propouštění
 • 1937 hospodářství se vrací na úroveň konjuktury z roku 1929

 

Národnostní složení

 • 2 sčítání lidu (únor 1921 a začátek 30. let)
 • léta – 13,4 mil lidí; 30. léta – 14,4 mil lidí
 • Češi 51% + Slováci 14,5% – 2/3
 • Němci 23,4% (3,2 mil)
 • Maďaři 5,6%, Rusíni 3,4%, Poláci 0,6%, židé 1,3%

 

Čechoslovakismus

 • Účelová idea, která vznikla za první světové války – aby Slováci nebyli menšina
 • Uchytilo se více v Česku, než na Slovensku
 • Představa 2 větví jednoho kmene
 • Představa jednotného národa
 • Představa rovnoprávnosti – bratři, sourozenci
 • Dobré vztahy naráží na problém průmyslové vyspělosti a počtu Čechů

 

 • Čechy = ostrůvek demokracie
 • Slovenský nacionalismus – Hlinkova ľudová strana – nedemokratická – proti Čechům
  • Vojtěch Tuka
   • slovenský fašista
   • prosazuje autonomii Slovenska – ve skutečnosti rozpad republiky
   • Tajné styky s Maďarskem → odsouzen za špionáž → Slováci získávají mučedníka
   • 1929 odchod strany z vládní kolice
  • 1928 – dodatková položka – pokud do 10 let nebudeme autonomní, odtrhneme se → přiostřování vztahů
  • dokonce myšlenka na spojení s Polskem
  • 1933 v Nitře oslavy založení 1. křesťanského chrámu kníže Pribiny → zvrhlo se to v protičeskou demonstraci

 

Česko-německý problém

 • Němci ve 20. letech – aktivistický postoj – zástupci ve školství a kultuře – situace se zklidní
 • Hitler prohlašuje, že jsou u nás Němci terorizováni – nebyla to pravda
 • strana DNSAP – příznivci = velkoněmečtí Němci
  • ve volbách necelá 3%
 • převládají pročeské německé strany
 • čím více se rozrůstala NSDAP v Německu, tím víc byla populární DNSAP u nás
 • odpor proti DNSAP → zákon, který umožňuje rozpustit stranu → 1933 je aplikován a DNSAP je rozpuštěna
 • 1933 vzniká Sudetoněmecká vlastenecká fronta = SdP
  • od 1935 Sudetoněmecká strana
  • tváří se, že nemá s NSDAP a DNSAP nic společného
  • v čele: Konrád Heinlain (učitel); Karl Hermann Frank (knihkupec)
  • strana nebyla s NSDAP ještě úplně spojená
  • chce omezit aktivistický postoj Němců a sjednotit všechny Němce→ vyhrává volby 1935 a aktivistické strany ztrácejí hlasy

 

 • Požadavky SdP vůči vládě rostou → nástroj německé politiky k vytvoření Mittel Evropy („pátá kolona“)
  • Cíl: „domů do říše“ = připojit Sudety k říši

 

 • Národní demokracie – Kramář
  • Většinou v opozici
  • Posuny k pravici
  • Nikdy se nedostala do první trojky
  • Začala spolupracovat s fašisty
  • 1934 opouští vládní koalici – nesouhlasila s devalvací měny
  • 1935 – sjednocení s fašisty v blok (Národní sjednocení)

 

český fašismus

 • 1926 vzniká česká obec fašistická (Gajda) – z dosavadních menších klubů (klub červenobílých)
 • 1935 vzniká Národní sjednocení
  • národní demokracie + fašistické strany + Stříbrný + Kramář
  • orientace na Itálii
 • teorie elit proti menšinám (včetně Němců)
 • Stříbrný, R. Gajda (legie)
 • Co chce český fašista:
  • Vůdce, autoritářský stát
  • Čechy Čechům – protiněmecký
 • Nemají příliš velkou sílu
 • Ohrožení demokracie zvenku, ale i zevnitř

 

 • Nutnost obrany demokracie → posíleno spojenectví Malé dohodě

 

16.5. 1935 Smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci se SSS

 • v případě napadení ČSR je pomoc SSSR vázána na  pomoc Francie
 • problematické – Stalin nehodlal pomoct ČSR
 • ČSR nakonec ponechána sama

 

Parlamentní volby 1935

 1. Sudetoněmecká – 15,2%
 2. Agrárníci – 14%
 3. Sociální demokracie 12,5%

 

Supervolební rok 1935 – prezidentské volby

 • Masaryk odstupuje – je mu 85 let († září1937)
 • Doporučil za sebe Beneše
 • Tři kandidáti:
  • Beneš – pro: národní socialisté, sociální demokracie, lidovci
  • Němec (botanik) – pro: fašisté, agrárníci, HLS
  • Gottwald
 • Hlinkovci jednali s Vatikánem, ten však doporučil Beneše → HLS taky pro Beneše → ostatní se přidávají → agrárníci ustupují → zvítězil Beneš (s větší převahou než Masaryk)

 

 • Březen 1936 likvidace demilitarizované zóny v Porýní
 • ČSR stále více v izolaci – proti Hitlerovi pouze verbální protesty mocností – bojí se války, tak se s ním snaží být zadobře → appeasement (politika ústupků a usmiřování s Německem)
 • Zákon na obran státu

 

1937 Fall Grün

 • Plán útoku na ČSR

 

1938 Anšlus Rakouska  

 • března
 • vede ho Arthur Seyß-Inquart
 • Násilné obsazení Rakouska Německem – přijel Hitler a ohlásil připojení Rakouska k Třetí říši
 • Lidové hlasování – 99% pro
 • Nový, opevněním nechráněný úsek, odkud mohli obklíčit ČSR

 

Karlovarský program

 • Karlovarský sjezd SdP 23. a 24. dubna
 • Uznání rovnoprávnosti sudetských Němců s Čechy
 • Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právnické osoby
 • Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení
 • Vybudování sudetoněmecké samosprávy ve všech oblastech
 • Zákonná ochrana pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo souvislé osídlení
 • Napravení všeho bezpráví způsobeného Němcům od 1918
 • Uznání německých veřejných zaměstnanců
 • Úplná svoboda přihlášení se k Německu → k nacismu

 

Jaro a léto 1938

 • Po anšlusu Rakouska chce Hitler zničit ČSR – dává takové požadavky, o kterých ví, že je ČSR nebude moct splnit → pro mocnosti bude vypadat jako chudáček, který se chce dohodnout, ale ČSR mu to kazí
 • Anglie + Francie – apelují na ČSR, aby přijala Karlovarský program, jinak jí nepomůžou
 • Květen 1938 – zpravodajská služba zjistili přesuny německých vojáků v ČSR hranicím (léčka) → Května vyhlášena částečná mobilizace (pouze omezená část záložníků)
  • Hitler věděl, že takhle ČSR zareaguje → prohlašuje jí agresorem
 • Obecní volby – SdP získává v Sudetech 90% hlasů
 • Obavy → stavba pohraničního opevnění → ŘOPíky (ředitelství opevňovacích prací)

 

 • května – Manifest na obranu demokracie a republiky – VĚRNI ZŮSTANEME
  • Později významná odbojová organizace
 • Všesokolský slet
 • Bojová nálada proti nepříteli
 • Hitler dopracovává Fall Grün → chce zničit ČSR
 • Beneš spoléhá na spojení s Francií (diplomatické vztahy) – s Anglií ne

 

Britská delegace

 • Srpen 1939 ­– Británie (prostředník mezi Němci a ČSR) posílá delegaci, aby zprostředkovala dohodu se sudetskými Němci – Lord Runciman – měl posoudit situaci německé menšiny
  • Nátlak na českou vládu, aby splnila požadavky henleinovců
 • „čtvrtý plán“ – Beneš souhlasí, že víceméně splní Karlovarský program → složitá situace pro henleinovce – obávají se, že tím skončí taktika „nedohodnout se“
 • SdP pod záminkou řekne, že se s Benešem nejde dohodnout → Runciman odjíždí
 • září – sjezd NSDAP v Norimberku
  • snaha o politický převrat v pohraničí – pokus o připojení Sudet k Německu
  • Henlein – „soužití s Čechy je nemožné, bůh žehnej čestnému boji“
 • Vznik Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru – terorizovali pohraniční oblasti → 16. září zákaz SdP
 • Západ zpanikaří, že bude kvůli ČSR válka

 

15. 9. 1938 – jednání v Berchtesgadenu

 • Chamberlain s Hitlerem
 • Snaha o dohodu → Německo má stále územní požadavky na ČSR
 • Ultimativní nóta – Británie s Francií vyzívají ČSR, aby odevzdala území s nadpoloviční většinou Němců
  • Výhrůžka ukončení smlouvy s Francií, když nepřijmou
  • Francie nechce pomoct; SSSR je vázána na pomoc Francie, takže taky nepomůže
 • Francouzsko-britský nátlak → přijměte opatření, nebo budete označeni za agresora → září Beneš přijímá ultimativní nótu
 • Odstupuje Milan Hodža → Beneš jmenuje úřednickou „vládu národní obrany“ Jana Syrového (generál)
  • Má to uklidnit situaci
  • „novodobý Žižka“ – jednooký
  • pád vlády vyvolá demonstrace před budovou parlamentu (dnešní Rudolfinum) a generální stávka – požadují zajištění obrany

 

22. 9. 1938 jednání v Godesbergu

 • Chamberlain a Hitler
 • Hitler má nové požadavky – všechna opevnění a Polské a Maďarské nároky
 • Hitler na 28. 9. ohlašuje vojenský útok na ČSR
 • Francie doporučuje udělat vojenské přípravy → září 1938 ÚPLNÁ MOBILIZACE
 • září ČSR odmítá Hitlerovo požadavky

 

Mnichovská konference 29.-30. září 1938

 • Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier
 • Základem je Gonesberg
 • Dohoda o odtržení pohraničí ve prospěch Německa
 • Češi nepozváni – celou dobu byli v hotelovém pokoji (Masný) – byli tam jen proto, aby urychlili předání zprávy do Čech
 • 9. – Beneš nucen souhlasit (ve prospěch světového míru – aby nebyla ČSR označena za viníka světového napětí)
  • Francie je zradila
 • Porážka bez boje – vojska z pohraničí stažena

 

 • -10. října – obsazení pohraničí – připojeno k Německé říši
 • října Beneš abdikuje → odlétá do Londýna
 • listopadu – Vídeňská arbitráž – Maďarsko získává jižní území Slovenska a Podkarpatské Rusi

 

Důsledky Mnichova

 • zánik 1. republiky
 • ztráta 30% území, ⅓ obyvatel, pohraničního opevnění a přirozených hranic
 • nový stát – 100 000km2 (necelých 10 milionů obyvatel)
  • Německo – 3,6 mil obyvatel, 300 000km2 (z toho 1,5 mil Čechů)
 • hospodářské ztráty – významná ložiska uhlí; 33% lehkého průmyslu, úrodná půda na Slovensku
 • narušení železniční dopravy

 

Žilinská dohoda

 • října – Slovensko podává požadavek na autonomii
  • splynutí stran do HLS – kdo odmítnul, byl rozpuštěn
 • října ­– začíná autonomní vláda Josefa Tiso
 • listopadu – přijetí zákona o autonomii parlamentem

 

Druhá republika

 • od 29. září 1938 (Mnichovská dohoda) do 15. března 1939 (Protektorát)
 • „Česko-Slovensko“
 • listopadu zvolen prezident Emil Hácha (umírá 1945), vláda Rudolfa Berana
 • pouze dvě strany
  • pravicová Strana národní jednoty (v čele Beran)
  • opozice – Národní strana práce (sociální demokraté a část národní demokracie)
 • konec parlamentní demokracie, fašizace (vzor v Itálii), totální moc a podřízenost Berlínu, zákaz KSČ – rozpuštěna

 

 • března 1939 – Hitler zve Tisa do Berlína a nutí jej prosadit samostatný stát (vyhrožuje vpádem maďarských vojsk)
 • března 1939 – vznik samostatného Slovenského státu
  • prezident – J. Tiso; vláda – V. Tuka
 • 3. 1939 připojení podkarpatské Rusy k Maďarsku

 

Protektorát Čechy a Morava

 • března 1930 – Hácha odjíždí vlakem do Berlína
  • doprovází ho František Chvalovský – ministr zahraničních věcí
  • Hácha donucen podepsat dohodu, že Čechy žádají Německo o ochranu
 • března 1939 – výnos o vytvoření Protektorátu
 • Němci na území Čech se stávají občany říše
 • Drancování českých zemí, prodloužení pracovní doby, kurs 10:1 (koruna ku marce), přídělové lístky
 • „Protektorát je samostatný a spravuje se sám“ – fikce
  • např. protektorátního prezidenta musí schválit Vůdce
 • německá správa:
  • von Neurath – 1. říšský protektor
   • V září po něm nastupuje R. Heydrich
   • Po Heydrichovi – K.H. Frank
    • Srpnové memorandum
   • H. Frank – tajemník
  • Předseda druhé protektorátní vlády (od 27. dubna) – A. Eliáš (popraven během heydrichiády)
  • Cílem okupace bylo, aby Čechy úplně zanikly a pogermanizovaly se
  • Jedinou povolenou stranou – Národní souručenství
   • března – Výbor Národního souručenství – měl nahrazovat parlament

 

Ilegální odboj – jaro 1939

 • Obrana národa – ON (v čele – Josef Bílý)
 • Petiční výbor Věrni zůstaneme – PVVZ (v čele – Josef Fischer)
 • Politické ústředí – PÚ (v čele Šámal – Mafie)
 • KSČ
 • Odbojové časopisy V boj!, Český kurýr
 • Zahraniční odboj
  • – 15. března – Protest Eduarda Beneše proti německému zničení ČSR
  • zahraniční vysílání

 

Jaro – podzim 1939

 • březen – Hitler chce polský koridor koridor – Fall Weiß (plán invaze do Polska)
 • května – pakt mezi Itálií a Německem o přímé vojenské spolupráci
 • duben – Německo – vypovězení smluv s Francií a GB
 • srpna německo-sovětská smlouva o neútočení – pakt Ribbentrop-Molotov
 • srpna 1939 pakt o neútočení Spojeného království a Francie
  • smlouva s Polskem o vzájemné pomoci v případě napadení
 • srpna 1939 – přepadení německé vysílačky v Gliwicích
  • příslušníci SS v polských uniformách
  • záminka k německému útoku na Polsko
  • Heydrich a H. Müller (velitel gestapa)
 • září 1939 (4:45) Německo uskutečnilo vojenský vpád do Polska
 • září 1939 vyhlášení války Německu


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: