Baroko, barokní hudba

 

   Otázka: Baroko, barokní hudba

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): migodo

 

 

 

 

Baroko

– nejokázalejší a největší období

– jako první termín „baroko“ použil švýcarský historikJacobBürghart – ve smyslu „zdivočela renesance“

– baroque -z francouzštiny – podivné, absurdní, groteskní

– báros – z řečtiny – tíha, hojnost, přeměna v dekoru

-barocco – z portugalštiny – nepravidelná perla ->nejčastěji používáno

– vychází z manýrismu

– jeho kolébkou je Itálie

– uplatnění nalézá ale i ve Španělsku, v Portugalsku, v Nizozemí, ve středu Evropy, v Americe, v Brazílii, v Mexiku

– vzniklo někdy v 2. pol. 16. století

– 3 fáze:

 • raná (16. – 17. století)
 • vrcholná (konec 17. století – do konce 1. pol. 18. století – 1680-1740)
 • pozdní (40. – 90. léta 18. století – někdy se zpodobňuje s rokokem)

 

– poslední univerzální sloh – zasahuje téměř do všech aspektů života, nejen do sochařství, malířství, architektury, ale i do literatury, hudby, odívání, atd.

– baroko se snaží o znovunastolení mravních křesťanských zákonů, snaha postavit se renesanční anarchii

– baroko vnáší do umění rozruch, pohyb a neklid

– postupuje s vývojem lidstva, poprvé se tříští a více směrů

– 3 směry:

 • realistický – Caravaggio: Večeře v Emauzích
  • biblický námět, realisticky zobrazené postavy
  • temnosvit – důležití místa jsou nasvícená, zbytek vystpuje z temna
  • okázalost, gesta
  • propracované motivy
  • Ježíš s poutníky
  • označení poutníků – mušle

 

 • klasicistní – Nicolas Poussin: Svatá rodina na schodech
  • biblický námět, antické vyobrazené krajiny
  • trojúhelníková a dokonalá kompozice (nic nevybočuje)
  • navazuje na vrcholnou renesanci
  • rozumové uspořádání – klasicistní
  • náznak temnosvitu, žádné velké průhledy do krajiny
  • propracování dramatické okázalosti
  • typické pro Francii
  • všechno má přesná pravidla

 

 • dynamický – Rubens: Mučení sv. Livinia
  • biskup, jenž nechtěl prozradit svá tajemství
  • anatomická nadsázka
  • výjev zachycuje nejvypjatější okamžik, kdy vrazi vytrhly Liviniovi jazyk z úst a hází jej psovi – na nebi se již chystá odplata – andělé drží blesky a hromy, přináší světci trnovou korunu

 

– celkové znaky: útok na smysly, útok na racionalitu a rozum diváka, divadelní efekty, iluze, architektonický ráz

– staví se proti racionalismu – odklání se od přírody

– mystično, tajemno

-ponižuje – ukazuje malost člověka

– naprostý opak renesance

– jde do hloubky

 

Baroko, to je něco pro oko.“

 

Malířství

– velké období

– objevují se zde všechny 3 směry, všechny tendence se prolínají

– nástěnné malby, fresky, závěsné obrazy

– náměty – náboženské motivy, biblické příběhy, alegorie, historické náměty

– poprvé se objevuje krajinomalba, zátiší – 1. Caravaggio, studie materiálů

– šerosvit nahrazen temnosvitem – nasvícení důležitých věcí, méně důležité věci – v temnotě

– kompozice – šroubovitá, prostorová, dynamická, roztančená

– iluzivní perspektiva – začíná se používat matematika – propočítávání

– perspektivní výtvarná zkratka – vyšroubované postavy v divokých kompozicích

– zrcadlo – odrazy ve skleněných výplních

– na stěnách další obrazy, různé prostory v jiných prostorách

– iluzivní, teatrální, okázalé

– architektonický ráz – neexistující architektura

– Francie, Itálie – malířství, sochařství, architektura – rozvíjejí se vyváženě

– Španělsko, Holandsko – velmi převládá malířství

 

Francie

Nicolas Poussin(1594 – 1665)

-měl smysl pro antickou renesanci

– žil v Římě

– raná tvorba – radikální, později pouze klasicistní

– tvůrce heroické krajiny – vycházela z antiky

 • Svatá rodina na schodech
  • Francie
  • klasicistní
  • typická trojúhelníková kompozice
 • Únos Sabinek
  • příběh z dob zakládání Říma – Římané si potřebovali zajistit další pokolení, pozvali všechny okolní kmeny a Sabinky unesli
  • architektonický ráz, zobrazená antická architektura
 • Říše flóry
  • dokládá jeho oblibu v antice
 • Zima
  • čtyři roční období, příběhy ze Starého zákona
  • vyobrazení biblické potopy

 

ClaudLorrain (1600 – 1682)

– nejvýznamnější a nejslavnější francouzský krajinář

– působil také v Itálii

– historické náměty

 

 • Západ slunce nad přístavem
  • vodní hladina – malířsky ještě neprobádána
  • studie světla
  • historický námět, zasazení do přístavu
  • Nalodění Kleopatry v Tarsu
   • antická architektura
   • přístav, lodě

 

Španělsko

– hl. slovo má církev

– dominantní – realistický směr

– někdy až naturalismus

 

Diego Velazquez (1599 – 1660)

– světový malíř

– zástupce královského dvora

– působil zejména v Madridu

– cestoval i do Itálie, kde získával inspiraci

– vynikající portrétista – realistické zobrazení tváře, přesná charakteristika osobnosti

– vyobrazoval handicapované členy královského dvora

– prosadil tím tak jiný pohled zobrazování

 

 • Filip IV.
 • Jean de Calabazas
 • různé portréty handicapovaných
 • Předání klíčů od pevnosti Breda
  • historická událost
  • gesto
 • Sebastian de Morra
  • šašek a trpaslík
 • Dvorní dámy = Las Meninas
  • 1656
  • obrovské plátno, jemuž se věnovalo mnoho lidí
  • vrcholné dílo – Velazquezovo i barokního malířství celkově
  • malba v malbě – obrovská hloubka prostoru
  • středem obrazu – dcera Filipa IV. Margaretta – infantilka
  • Margarettu zobrazoval často
  • realistický prvek – zobrazení psa
  • zrcadlo – Filip IV. s manželkou Marií Annou
  • handicapovaná žena
  • Velazquez se svatojakubským křížem, který se domaloval později
 • Přadleny
  • 1657
  • obrovské plátno – 2,20×2,90 m
  • zobrazení královské dílny, kde se připravovaly tapiserie – závěsné koberce
  • lidská práce – abstraktní
  • není temnosvit
  • hloubka prostoru
  • kočka, zátiší
  • momentka
  • zobrazení práce obyčejných žen – v renesanci se nevyskytovalo
 • Zašívající žena
  • obyčejná žena, která zašívá
 • Stařena smažící vejce
  • 1618
  • bodegon – výjevy z hospod, z kuchyní, z jídelen
  • hl. bod zobrazování – nádobí, potraviny
 • Ježíš v domě Marty a Terezy
  • rady starších mladším
 • Venušina toaleta
  • jediný akt ve španělském malířství
  • drapérie
  • zrcadlo – odraz
  • cílem feministek
 • Margaretta
  • dcera Filipa IV.
  • dokonalé sladění barev

 

Nizozemí

Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

– holandský malíř, jižní Nizozemí – Vlámsko, Flandry

– narodil se den před svátkem Petra a Pavla

– realistický malíř s prvky radikality

– dvorní malíř – v diplomatických kruzích

– prosvětlení a tematická změna

– pasován na rytíře

– 2krát ženatý – jeho ženy na obrazech – Isabella, Helena

– velká rodina

-vytvořil přes 600 obrazů

– věrný typickému námětu – žena, zrcadlo, mytologie, lovecké náměty, zvířata, portréty, děti, oltáře, oltářní obrazy

– zobrazování pohybu

– monumentální obrazy

 

 • Snímání z kříže
  • poč. 17. st.
  • radikální baroko
  • minimální prvky zátiší
  • iluzivnost
  • výtvarné zkratky
  • diagonální kompozice
 • Venuše před zrcadlem
  • 1620
  • zobrazování žen kyprých tvarů
  • oslava ženy a ženské krásy
 • Únos dcer Leukkipových
  • využití námětů z řeckých bájí
  • anatomická nadsázka
 • Tři grácie
 • Cimon a Pero
  • otec odsouzen, ve vězení, hladoví a dcera ho nakojí
 • Bakhanálie
 • Bakhaus
 • Posvícení
 • Zvláštní charita
 • Autoprotrét
  • Albertina, Vídeň
  • kresba
 • Svatění kříže

 

Anthonius van Dyck

– žák Rubense

– zaměřoval se především na portréty

– dvorní malíř Karla I.

– zakladatel aristokratického portrétu

 

 • Mary Ruthven
  • skotská krasavice
 • Autoportrét

 

Jordaens

– Holanďan

– pomáhal v Rubensových dílnách

– spolupráce i s Dyckem

 • Oslava fazolového krále

 

 

Franz Snyders

– Holanďan

– malíř zvířat, rostlin

 • Rybí krámek

 

Rembrandt van Rijn

– největší holandský malíř, kreslíř, grafik

– podpora jeho manželky Saskie – často ji zobrazuje

– umírá ale chudý a sám

– smyslnost, náboženské náměty

– vynikající pozorovací talent

– rembrandtská kompozice

– hluboký realismus, temnosvit, perfektní zacházení s barvou

 

 • Podobizna Saskie
  • žena jeho života
 • Svatá rodina
  • ovlivněna Rubensem
  • zobrazení kojící Marie
  • anatomická nadsázka
  • Rubensovi naturalistické tendence
  • netradiční kompozice
 • Pitva
  • také Anatomie dr. Tulpa
  • 1632
  • Rembrantova 1. velká kompozice
  • zobrazení pitvy – pitvaný je zločinec
  • na počest přednášky doktora Nicolase Tulpa
 • Noční hlídka
  • 1642
  • nejslavnější Rembrantovo dílo
  • dnes se nachází v Amsterdamu
  • nejedná se o žádné zobrazení noční hlídky
  • byl dělán na zakázku – spolek Arkebuzníků – střelecký spolek
  • vzpomínkové dílo
  • časová hloubka
 • Danae
  • zobrazení krásy ženského těla
 • Představenstvo soukenického cechu
 • Návrat marnotratného syna
  • on sám z prostých venkovských poměrů
  • jedno z vrcholných děl jeho života
  • nabádá k hlubokému zamyšlení
 • Autoportrét
  • jedna z posledních maleb, nadčasové moderní použití malby
  • pastózní malba (opak lazurní malby)
  • na počest slavné přednášky lékaře – jedna z prvních veřejných pitev
  • přihlížející jsou členy komise, která měla rozhodnout, zda pitvy ano nebo ne
  • každý z členů zaplatil 100 zlatých aby byl vyobrazen => odmítli převzít obraz
  • přenesen do síně – byl rozměrný a nevešel se do dveří – oříznut po stranách

 

Vermeer van Delft (1632 – 1675)

-reprezentant delfské školy – velmi realistická

– obrazy ve svém vlastním ateliéru

– stejné prostory, židle, okna

– milovník světla – v jeho obrazech: světlo z levé strany

– čerpali z něj impresionisté

– věnuje pozornost obyčejným lidem

– často je s ním zaměňován Peter der Hooch

 

 • Mlékařka
 • Voják a smějící se dívka
 • Geograf
 • Žena v modrém čte dopis
 • Dívka čtoucí dopis u otevřeného okna
 • Dívka s perlou
 • Krajkářka
 • Umění malby
  • velmi slavný
  • jako jeden z mála nebyl na zakázku
  • sloužil jako jeho reklama
  • obrovský
  • měl hodnotu asi 1 000 guldenů – v té době pro rodinu na rok 500 – 600 guldenů
  • po jeho smrti manželka bránila tento obraz
 • Pohled na Delft
  • jeden z předchůdců impresionistických obrazů
  • malba v otevřeném prostoru – plenérová malba
  • chtěl zachytit atmosféru rána ve městě

 

Itálie

Caravaggio

– realismus

– konfliktní povaha, konflikty se zákazníky

– vězněn, vykázán z míst, kde pobýval

– urážlivý, vznětlivý

– pohádal se s pasákem, pak na Caravaggia vypsaná odměna, utíká do Neapole

– přestává se v Neapoli prát

– odjíždí na Maltu – Maltézský řád

 • Panna Marie
  • namaloval ji podle mrtvoly prostitutky
  • Stětí Jana Křtitele
   • 8,5 m na délku
   • průběh jako filmové plátno
   • David a Goliáš
    • sťatá hlava – autoportrét Caravaggia
    • temnosvit, drapérie
    • Obětování Izáka
    • Medusa

Sochařství

– alegorické náměty šroubovité kompozice, rozevlátá drapérie – různé světelné efekty

– sochaři se vrací k dřevu – řezbářství a polychromie

– mariánské morové sloupy, sloupy nejsvětější trojice

– anatomická nadsázka – postavy jsou nereálné

– postavy mají velmi výrazné výrazy

 

Itálie

Lorenzo Bernini

– největší sochař novodobého baroka

– velmi dobře pracoval s mramorem

– preferoval radikální baroko

– jeho sochy se snaží vyjádřit stav duše či stav soustředění

 • David
 • Apollón a Dafné – dívka se mění ve vavřín
  • jeho symbol
  • Vidění svaté Terezie – 1652
   • z mramoru, radikální baroko
   • rozevlátá drapérie
   • přirovnání k světské extázi
   • anděl vypadá spíš jako posel lásky než jako posel boží
   • samotná Terezie vypadá jako Venuše
   • Pluto a Persefona – divadelní gesta
    • drapérie, šroubovitá kompozice
    • perfektní detaily
    • Alessandro Algordi– OlimpieMaidolchini– drapérie, gesta
     • z tváře čiší panovačnost – klasicistní pojetí

 

Francie

Francois Girardon (1628 – 1715)

 • Apollón a nymfy
  • klasicistní
  • typické antické účesy – návrat k antiky – helénismus
  • grota – uměle vytvořené jeskyně – součástí parků a zahrad – svatostánky
  • Thedina grota – tam se nachází sousoší – zasvěceno králi a slunci
  • podílel se na výzdobě Louveru a Sorbony
  • Náhrobek kardinála Richelieua v kostele Sorbony
   • komplex kolejí, knihoven, přednáškových sálů
   • dotoval univerzitu a stavbu kostela
   • AntoinCoysevox – především portréty
   • busta Louise II. De Condé
    • oficiální realistický portrét

 

 

Španělsko

– hodně atypické

– silné náboženství, zbožný národ

– hlavním materiálem bylo dřevo

– polychromie

 

AlonsoCano

 • Panna Marie

Pedro de Mena

 • Kající Magdaléna
  • vzniká zahradní architektura

GregorioFernandéz

 • Mrtvý Kristus
  • působí na city, životní velikost

 

Architektura

do hloubky – předvádí trojrozměrný prostor

-klade důraz na šikmé, zakřivené a zprohýbané plochy

-vnáší do architektury pohyb – rozevláté – vypouklé

-vytváří dynamické a kypré tvary

– realistický směr se nevyskytuje

– urbanistické tendence = řeší se celé územní celky

-podle vnějšího zdiva není možné odhadnout, jak vypadá půdorys stavby

-kombinace různých tvarů – kruhy, elipsy

– terasy, balkóny, balistráda, bohatě zdobené niky, sochařská výzdoba, štuková výzdoba, voluta (= zakroucení na střeše), volské oko (= kruhové okno)

– okolí domu – parky, zahrady – fontány

– převládá sakrální architektura, paláce, domy, zámky, začíná se objevovat pevnostní architektura (= fortifikační) – např. Terezín

– zdobný prvek – obelisk (Karnak)

– začínají se používat půdní prostory

 

Klasicistní baroko

– vychází z manýrismu – uhlazená a chladnější verze baroka

– navazuje na antiku a snaží se zachovat antický ideál krásy

– nejvíce ve Francii

– mansardové střechy, oválná okna ve vikýři, balkón, bohatá štuková výzdoba

 

Itálie

Carlo Maderna

– Řím

– 1556 – 1629 – pozdní renesance, ranné baroko

 

 • PalazzoBarberini – ranně barokní stavba – původně měla být čtyřkřídlou uzavřenou stavbou s vnitřním dvorem – typicky barokně je tříkřídlý – tzv. čestný dvůr – otevře se do hloubky
  • třípodlažní, tři antické řády
  • paláce hlavně pro členy rodů z nichž se vybíraly papežové
  • nad balkónem hlavní klenák, který zdobí a zvětšuje – forma mascaronu  = reliéfně ztvárněná zvířecí maska

 

Lorenzo Bernini

-velikán Říma (1598 – 1669)

-všestraný umělec – architektura, sochařství

 • Svatopeterské náměstí – chrám sv. Petra
  • dovršitelem
  • ovál – ochoz, kolonáda
  • tvořené 4mi řadami obrovských sloupů => perspektivní iluze – zvyšuje okázalost chrámu sv. Petra, zdůrazňuje jej a barokně jej vyzdvihuje
  • je oválné a ne kruhové
  • “náruč církve přijímající všechny věřící”
  • Baldachýn sv. Petra – v chrámu sv. Petra
   • nebesa nad lůžkem či trůnem
   • ve výšce 29m
   • radikálně barokní – bohatý zdobnost a tordované sloupy (=spirálovitě stočené)
   • PiazzaNavona – Fontána čtyř řek – symbolizuje 4 světdadíly

 

Francesco Borromini

– jeho stavby tolik neodráží antiku

– radikální baroko

– složité stavby, duchovní díla

 • Santa Agnes – na PiazzaNavona
  • Fontana di Trevi

 

 

Rakousko

 • Schönbrunn – “hezký pramen”
  • bývalý letohrádek císařské rodiny
  • nedaleko Vídně
  • velká zahrada se ZOO, parkem, bludištěm
  • 1569 – vybudován lovecký zámeček
  • 1743 – Marie Terezie ho nechala od základů přestavit
  • narodil se zde František Josef
  • v zrcadlovém sále zde hrál W.A.Mozart
  • Johann Bernhard Fischer – přestavba
  • snaha přiblížit se k Versailles

Johann Bernhard Fischer

 • kostel sv. Karla Boromejského – Vídeň
  • jeho vrcholné dílo
  • 1716 – neviděl ho dokoncčené, dokončil ho jeho syn Josef Emanuel Fischer
  • kombinace všech různých možných směrů
  • sloupy připomínají turecké minarety, antický portál

Francie

 • Versailles – Mansart
  • přestavěný lovecký zámek – 20 km od Paříže
  • na stavbě se podílelo 30 000 umělců
  • má tvar písmene U
  • zrcadlový sál – navrhl Mansard – 1680 – otevření – 79m dlouhý
  • symbolem šlechty
  • architekt, který měl smysl pro tvar – tzv. mansardové střechy
  • mramorové nádvoří
  • zahrady kolem => vznik zahradní architektury
  • Velký Trianon – součástí Versailles
   • stavěno pro manželku Ludvíka XIV. – jeho socha před zámkem
   • neuvěřitelně pravidělný
   • poutní a farní kostel P. Marie Nanebevzaté – Dobrá Voda
    • kombinace čtverců, obdélníků, kruhá a elips – podle vnějšího pohledu není možno zjistit vnější půdorys
    • celkově převažuje klasicismus
    • zahradní architektura – André LeNontre – zahrady jsou pravidelně uspořádané dle středové osy – podle řádu
    • Invalidovna – dům pro staré vojáky
     • 196 m dlouhý, 15 nádvoří
     • největší je Čestné nádvoří
     • Eglisedu Dome – kostel s kopulí

-vytvořeno dodatečně – dokončeno na počátku 18. století

-pod kopulí hrobka Napoleona Bonaparte

 • kostel pařížské Sorbony – JaquesLemercier
  • součástí univerzity
  • ve frontonu znak kardinále Richelieua

 

Anglie

Christopher Wren

 • katedrála sv. Pavla
  • stejně populární jako Shakespeare

William Kent

-zahradní architekt

 

Rusko

 • Petrohrad – Zimní palác – 1754 – Rastrelli
  • sídlo ruských carů
  • sídlo ruské prozatímní vlády  – 7.11.1917
  • barevné fasády
  • klasicistní verze – bohaté zdobení
  • dnes velmi významná galerie
  • vážené město – za cara Petra Velikého – šlechta
  • jezdili sem umělci – architekti, literáti
  • Smolnyj – kostel v klášteře
   • barvy – 1765
   • řecký kříž

 

Barokní hudba

–          harmonicky zmatená

–          klade velký důraz na emoce a na pocity člověka

–          důraz na hl. melodii – vedení melodie proti sobě – ostatní hlasy fungují jako harmonický doprovod

–          nejvíce na konci éry

–          směr antiko – podobná té renesanční – harmonicky zmatená, melodicky obtížná, kostrbatá – velký důraz na emoce, aby zapůsobila na diváka

–          nová hudební divadla – zlepšení hudebních nástrojů

–          opery a oratoria

–          housle, viola, loutna, kytara, cello, atd.

–          lidová tvorba – xylofon, zvonky, buben

–          důležitý je Bach, Handel, Vivaldi, Zelenka


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: