Barokní architektura v českých zemích – dějiny umění

 

   Otázka: Barokní architektura v českých zemích

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Paco

 

 

Raný Barok 17. Století

Vrcholný Barok 1700 – 1740

Pozdní Barok 1740

 

Barokní sloh

  • Proniká k nám současně s rekatolizací
  • Zpočátku je vnucován, poté zdomácněl
  • České umění později dosahuje světové úrovně
  • Největší rozkvět v malířství a architektuře
  • Inspirace: Itálie, Španělsko

 

Architektonické znaky

  • Materiál: cihly, kámen, smíšené zdivo – vždy s barevnou omítkou
  • Typická MANSARDOVÁ střecha, na věžích Cibulová
  • Klenba valená s lunetami (v 17. st.), placka – pruská klenba (18. st.)
  • Ornamentální výzdoba – akantový ornament, zdobícím prvkem mušle
  • Sloupy nebo pilíře se nahrazují Atlanty – mužské postavy jako sloupy
  • Půdorys – průnik geometrických těles – především elips (vytvářeli zprohýbané zdi)
  • Voluty
  • Atika – prodlužuje fasádu
  • Balustr tvarovaný kamenný nebo dřevěný sloupek se čtvercovým nebo oválným půdorysem, držící parapet nebo zábradlí schodišť

 

Druhy staveb

Chrámová architektura

  • Manýristické a raně barokní
  • Chrámy dynamického baroka
  • Chrámy barokní gotiky

 

Kláštery

Zámky

Paláce

Jezuitské koleje

Ostatní stavby církve a šlechty

Stavby měšťanstva, lidová architektura

 

RANÝ BAROK

  • Rozvíjí se po Třicetileté válce
  • Většina staveb dílem cizinců (především Italové)
  • Jezuitské koleje – protireformační činnost
  • Zpočátku drastické zásahy do středověké architektury

 

Stavby ovlivněné pozdně renesančním a manýristickým názorem

Klementinum – první barokní stavba

  • Dlouhý stavební vývoj
  • S příchodem jezuitů (1556)
  • Komplex církevních a školních budov
  • Hlavní stavební období 1578 – 1726

 

Černínský palác

  • Palácový komplex
  • Jedna z největších raných staveb
  • Několikrát zničena a opět rekonstruována
  • Architekti: 1. Givanni L. Bernini (první skici), 2. F. Carrati (hlavní architekt), 3. 1683 F. M. Kaňka (dostavba), 4. Anselmo M. Lurago – rekonstrukce

 

Valdštejnský palác – Sspezza, Pieroni, Sebregondim

Carlo Lurago (stavitel Jezuitů) – Klementinum

Francesco Caratti (paláce a zámky) – Černínský palác, Zámek v Roudnici…

Giovanni Pieroni – Valdštějnský palác (salla terrena)

 

Pravý římský barok (koncem 17. století)

Giovanni Battista Mathey

  • Působil v Římě
  • přináší typ trojkřídlého zámku

 

Zámek v Troji – s figurálně zdobeným schodištěm do zahrady

Křižovnický kostel sv. Františka z Assisi na Starém městě

  • Výrazná kupole, cenná výzdoba
  • Využití pravého mramoru

Arcibiskupský Toskánský palác

 

Slavní vídeňští architekti – púsobící v Čechách i na Moravě

Jan Bernard Fischer z Erlachu

Clam – Gallasův palác (vchody zdobené Braunovými sochami atlantů)

 

Jan Lukáš Hildebrandt

  • Podle jeho plánů postaven kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí (s mohutnou kopulí)

 

VRCHOLNÝ BAROK

Kryštof Dientzenhofer (1655 – 1722)

  • Český stavitel a architekt německého původu
  • Používá konvexně-konkávní zprohýbání zdí
  • Prvky dynamického baroka a barokního ilucionismu

 

Kaple Zjevení páně ve Smiřicích

Kaple sv. Mikuláše v Praze

Kostel sv. Markéty v Břevnovském klášteře

 

Giovanni Battista Alliprandi

  • Nové stavební prvky:

Konzolové polopatro (snížené podlaží, zpravidla nad posledním patrem)

Atika (zeď nad hlavní římsou)

 

Šternbernský palác v Praze

Zámek Veltrusy

 

Jan Blažej Santin-Aichl (1677-1723) Barokní Gotika

  • Přestavby a dostavby poničených gotických kostelů ve stylu barokní gotiky (lomený oblouk, žebrová klenba atd. využité barokním způsobem) – Sedlec u Kutné Hory, Želiv, Kladruby
  • Chtěl být odlišný od Jezuitských architektů

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou

  • Symbolická kompozice – 5 hvězd, které má Jan Nepomucký na svatozáři
  • Kostel má půdorys hvězdy a 5 pětibokých kaplí je zabudováno do ambitu

 

Chlumec nad Cidlinou

Palác Thun Hohensteinů – plány

Zámek Karlova koruna

 

František Maxmilián Kaňka

  • Prováděl úpravy zámků, paláců a chrámů
  • Často spolupracoval s V. M. Braunem, V. V. Reinerem a P. Brandlem
  • Urbanisticky řešil i několik zahrad (Černínská zahrada, Královská zahrada…)

 

Klementinum – knihovna, hvězdárenská věž

Zbraslavský zámek (typ francouzského okna)

Dostavba Černínského paláce

Bazilika sv. Jiří

 

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751)

  • Hlavní představitel vrcholné barokní architektury (zasahuje až do Rokoka)
  • Studium v cizině
  • Syn K. Dientzenhofera – spolupracují na mnoha stavbách (Loreta v Praze, benediktýnsý klášter v Břevnově)
  • Pracuje pro šlechtu i církev
  • Stavby v Praze i na venkově
  • Kostely založené na průniku geometrických těles, vnichž centrální tvar (ovál nebo čtverec) je prodloužen na protilehlých stranách dalšími ovály – vzniká protažená centrála (dynamická architektura)

 

Kostel sv. Jana na Skalce na Novém Městě pražském

Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech

Kostel sv. Mikuláše na staroměstském náměstí

Dostavba a kupole kostela sv. Mikuláše na Malé Straně

 

PŘECHODOVÉ OBDOBÍ K POZDNÍMU BAROKU

Anselmo Lurago

  • Italského původu
  • Pracoval na nových stavebních úpravách Pražského hradu

 

Kaple sv. Kříže

Palác Goltz-Kinských na staroměstkém náměstí

Průčelí Černínského paláce

Zvonice chrámu sv. Mikuláše na Malostranském nám.


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: