Anglická revoluce a počátky parlamentarismu – dějepis

 

   Otázka: Anglická revoluce a počátky parlamentarismu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): MiRy

 

 

 

Anglie před revolucí

 • 1603 vznik personální unie se Skotskem, král Jakub I. (VI.)
 • nejrozvinutější evropská země, předpoklady pro další rozvoj (koloniální bohatství)
 • jiný politický vývoj než na kontinentě (panovníci omezováni parlamentem)
 • parlament byl původně poradní sbor panovníka (již od časů Viléma Dobyvatele), oficiálně od 13. století
 • Horní sněmovna (lordi, vyšší šlechta)
 • Dolní sněmovna (nižší šlechta, zástupci měst)
 • muži od 21 let

 

Jakub I. (1603 – 1625)

 • Skot, asi homosexuál (skupina milců u dvora)
 • přesvědčen o své genialitě a nadřazenosti (panovník má mít neomezenou moc, která je mu dána od boha)
 • velmi nákladný dvůr → finanční problémy → prodej šlechtických titulů a úřadů → korupční prostředí (rádce vévoda z Buckimghamu)
 • rozvážná zahraniční politika (nepomohl zeti Fridrichu Falckému) → nelibost protestantů

 

Karel I. (1625 – 1649)

 • pokračoval v duchu svého otce a absolutismu
 • manželka katolička Marie Bourbonská (dcera J. Navarrského)
 • nevyrovnaný rozpočet → zaváděl cla a daně (ship money na loďstvo), která mu ale neschválil parlament → ten se proti králi hradil → 1629 rozpuštěn
 • další spory v náboženské oblasti (zachovával si některé okázalosti katolické církve) → odchod puritánů (otcové poutníci)
 • odpor proti králi
 • presbyteriáni = bohatí, kalvinisté, chtěli kompromis s králem
 • independenti = chtěli nezávislost na anglikánské církvi, republika
 • levelleři (rovnostáři) = pro demokratickou republiku
 • diggeři (kopáči) = pro politickou i majetkovou rovnost
 • (kvakeři – pacifisté)

 

4 etapy anglické revoluce

1) parlamentní boj s králem (1640 – 1642)

 • roku 1639 se proti králi vzbouří Skotové (chtěl zde zavést anglikánskou místo presbyteriánské církve = místo biskupů rada starších, nezávislá) a okupují sever Anglie
 • potřeboval peníze na žoldnéřskou armádu a tak svolal parlament
 • „dlouhý parlament“, zasedal nepřetržitě 1640-1653
 • odpovědnost vlády i parlamentu
 • popraveni rádcové krále arcibiskup Laud a lord Strafford

 

 • 1641 Velká remonstrace
 • vytvořen politický program parlamentu
 • odmítl absolutismus
 • zrušil některé daně, co Karel vydal
 • žádal podíl na politické moci
 • Karel prchá do Oxfordu

 

2) Občanská válka (1642 – 1648)

 • král
 • royalisté, majitelé půdy, sever, Wales
 • „armáda kavalírů“
 • v čele Ruprecht Falcký syn Fridricha
 • parlament
 • Londýn, přístavy, jih, obchodníci + řemeslníci
 • „armáda nového vzoru“ = new model army, stálá, placená, červené uniformy
 • v čele Cromwell
 • 1644 bitva u Marston Moore, vítězství Cromwella
 • 1645 bitva u Naseby, dobyt Oxford (král utíká na sever)
 • současně rozpory v parlamentu mezi independenty a presbyteriány
 • Karel toho využívá a spojí se Skoty → záhy je ale definitivně poražen
 • independenti a armáda provedou čistku v parlamentu od jeho zastánců
 • 1649 je Karel obviněn ze zrady a popraven

 

3) Období republiky (1649 – 1653)

 • vyhlášena republika Commonwealth of England
 • násilím potlačeny jak zbytky absolutismu, tak radikálové (diggeři, levelleři)
 • 1651 vydán Zákon o plavbě (navigační akta), povolen dovoz zboží jen na anglických lodích / lodích výrobců (proti Nizozemí)

 

4) Cromwellův protektorát (1653 – 1658)

 • Cromwell vojensky rozežene parlament a prohlásí se lordem protektorem
 • de facto vojenská diktatura
 • toleroval náboženské odchylky, ale sám byl puritán → zákaz svátků, oslav
 • po jeho smrti syn Richard, ale hodnosti se vzdal → znovu krátce republika

 

Restaurace Stuartovců

Karel II. (1660 – 1685)

 • syn popraveného krále
 • obnova monarchie, ale nikoliv předrevolučních poměrů
 • podřízenost krále parlamentu
 • 1673 Test Act = zastávat úřady smí jen anglikáni
 • 1679 Habeas Corpus Act = zákaz uvěznit občana bez soudu
 • podnítil rozdělení parlamentu na dvě frakce
 • Court Party (vysoká šlechta, duchovenstvo, lordi) → toryové
 • Country Party (podnikatelé, statkáři, obchodní buržoazie) → whigové

 

Jakub II. (1685 – 1688)

 • bratr, katolík
 • absolutistické a rekatolizační snahy (přístup katolíků k nejvyšším úřadům)
 • svržen a vyhnán

 

Slavná revoluce (1688 – 1689)

 • na trůn manžel dcery Marie Vilém III. Oranžský (bez krveprolití)
 • dočasná personální unie obou států
 • konstituční monarchie
 • král přijal 1689 Bill of Rights (listina práv)
 • bez souhlasu parlamentu nebude vyhlašovat zákony, daně, rušit je atd.
 • 1701 vydal dekret o nástupnictví (v případě jeho smrti na trůn hannoverská dynastie – proti Stuartovcům)
 • tati dynastie skutečně nastoupila roku 1715

 

Jiří I. Hannoverský

 • cizinec, v Anglii ho zastupoval prime ministr (zástupce strany, která má v parlamentu převahu) = Robert Walpole (whig)
 • menšina měla právo na kritiku vládních návrhů = parlamentní opozice
 • upevnění anglického parlamentarismu


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: